Monday, September 13, 2010

ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈျပဳေသာ တိုင္းျပည္မ်ား တြင္ အဂၤလန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါေနရပါသလဲNo comments: