Saturday, September 3, 2011

အိႏၷိယ ႏိုင္ငံရဲ.လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈ သတင္းကိုေလ့လာပါ

...


အိႏၷိယ ႏိုင္ငံကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကိစၥအတြက္ ႏ်ဴဓါတ္ေပါင္းဖိုေတြ၀ယ္ယူမယ္လို.ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ ပတ္၀န္း က်င္၀ါဒီမ်ား က လွ်ပ္စစ္ကိစၥအတြက္မည္သို.မ်ားစီစဥ္ထားသလဲဆိုတာ သိသာစြာတင္ျပႏိုင္ဖုိ.လိုျပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဧရာ၀တီအတြက္ ေဒါသထြက္ေနသူမ်ားအေနနဲ. ဧရာ၀တီ မွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရင္ ျမစ္ၾကီး ခန္းေျခာက္သြားမယ္ဆိုတာ ပညာရွင္မ်ားနဲ. ေသျခာစြာ သုေတသနလုပ္ျပီးမွ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ ဆိုလိုျခင္ တာက ေျခာက္ခန္းေနတဲ့ျမစ္မွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လို.မရဘူးဆိုတာထင္ရွားတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆိုတာ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လို.ရေနရင္ခမ္းေျခာက္တိမ္ေကာဖို.ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမစ္ထဲက ေရကို စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုသဘာ၀ပတ္ ၀န္း က်င္ ၀ါဒီမ်ားရဲ့ တင္ျပခ်က္က ကြဲျပားစြာတည္ရွိေနပါတယ္။

၁။ ထုတ္လုပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ဟာ တရုတ္ကိုေရာင္း ျခင္းကိုမေက်နပ္ျခင္း။
၂။ ေျပာင္းေရြ. ဌာေန ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရး။
၃။ ေရကာတာရဲ့ ေရလႊမ္းဧရိယာအေပၚ စိုးရိမ္မႈ။
၄။ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာမည္ဟူသည့္ အယူအဆ။
၅။ သဘာ၀ သားငါးမ်ားျပဳန္းတီးမႈ စတဲ့အယူအဆမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ဧရာ၀တီကို တိမ္ေကာေစမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကအျပင္းထန္ဆံုးလို.ယူဆရပါတယ္။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လို.ရေနရင္ ျမစ္ေခ်ာင္းဆိုတာ တိမ္ေကာေလ့မရွိပါဘူး။ ဧရာ၀တီဟာ မိုးတြင္းတိုင္းမွာ ေရလွ်ံပါတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က ရြာေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္ေျခေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေရလွ်ံေလ့ရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးဧကေပါင္းမ်ားစြာေရလွ်ံပါတယ္။ ေႏြရာသီဆိုရင္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ သဲထုတ္လုပ္မႈ၊ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီမွာ အဓိကတက္ေနတဲ့ျပသနာက ေသာင္ထြန္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္က ေသာင္ထြန္းမႈကို မကာကြယ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္း သိမ္းတယ္ဆိုတာ ပိုက္ဆံအလြန္ကုန္လို.မလုပ္ႏိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာ ရန္ကုန္ကေန မႏၳေလးထိ စုန္ဆန္သြားလာခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာဆို ရင္ သေဘၤာၾကီးေတြ CB လို.ေခၚတဲ့ ကုန္တင္သေဘၤာေတြဟာ ေရေၾကာင္းလမ္းျပနဲ. သြားရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို.ေဆာင္ေရးမွာ ေရေၾကာင္းလမ္းျပေတြခန္.အပ္ထားရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရ ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ အားလံုးရဲ့တညီတညြတ္တည္း ဆႏၵကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ေသာင္တူးေဖၚျပီး ေရလမ္းေၾကာင္းထိန္းသိမ္းဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမွန္တကယ္ထုတ္လို.ရတယ္ဆိုရင္ တိမ္ေကာဖို.ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းသိန္းသန္းခ်ီ စီးဆင္းေနတဲ့ျမစ္ကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရံုနဲ.တိမ္ေကာသြားမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားနဲ. ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီမွာ ေရကာတာမေဆာက္ဖို.ေျပာေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၀ါဒီေတြဟာ ေရေၾကာင္းပညာရွင္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ မသိပဲေျပာေနျခင္းဟာ ရွက္ဖို.ေကာင္းပါတယ္။ တကမာၻလံုးက ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကတာပါ။

အခုလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ကမၸဏီေတြဟာ ေသျခာစြာတိုင္းတာျပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုိ.ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကတာပါ။ တည္ေဆာက္မႈမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ပိုက္ဆံတစ္ျပား မွမပါ ပါဘူး။ အခု အမ်ား ေျပာသလို ျမစ္ၾကီးတိမ္ေကာသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ လာျပီးရင္းႏွီးမႈမလုပ္ပါဘူး။

အကယ္၍မ်ား အမ်ားေျပာသလို ျမစ္ၾကီးတိမ္ေကာသြားမယ္ဆိုရင္ ေရကာတာကိုျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ရံုပါ ပဲ။ အလြန္လြယ္ပါတယ္။

ေစတနာေရွ.ထားျပီး ပညာရွင္ေတြနဲ.တိုင္းတာမႈမျပဳပဲေ၀ဖန္မႈျပဳမယ္ဆိုရင္ ကမာၻ.အလယ္မွာ ရွက္စရာ  ေကာင္းပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ေအာက္မွာ အႏၵိယႏိုင္ငံရဲ့ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လိုမႈ စီမံခ်က္သတင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေလ့လာၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္တဲ့ေက်ာက္မီးေသြး ကိုအလြန္အကၽြံသံုးစြဲဖို. စီမံခ်က္ကိုေတြ.ရမွာပါ။ ႏ်ဴစြမ္းအင္ကိုသံုးဖို ့လဲပါ ၀င္ပါေသးတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့မွာ ႏ်ဴနည္းပညာမရွိပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားလည္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးပါ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို သာပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ထားသင့္ၾကပါတယ္။ ေရကာတာ စီမံကိန္းျပီးရင္ စစ္ အာဏာရွင္ ၾကီးမ်ားလည္း ဇရာေထာင္းလို ့ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနပါျပီ။

အာဏာ(နာ)ရွင္ကိုတိုက္တာလည္းတိုက္ပါ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လည္း ဂရုစိုက္ဖို ့ လိုအပ္ေၾကာင္း လည္းနားလည္ဖို.လိုပါတယ္။ ျပည္သူရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို စေတးျပီး အာဏာ(နာ)ရွင္ကိုတိုက္ပြဲ၀င္တာ ၂၁ ရာစု ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ရဲရဲေတာက္ေတြ ေျပာျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲနည္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပည္သူအမ်ားနဲ. လူငယ္အမ်ား နားမေယာင္ဖို ့နဲ ့ပတ္၀န္းက်င္၀ါဒီမ်ား အသံုးခ်မခံရေစဖို ့တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)5 comments:

Anonymous said...

((ဧရာ၀တီ မွာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရင္ ျမစ္ၾကီး ခန္းေျခာက္ သြားမယ္ဆိုတာ ပညာရွင္မ်ားနဲ. ေသျခာစြာ သုေတသနလုပ္ျပီးမွ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ ဆိုလိုျခင္ တာက ေျခာက္ခန္းေနတဲ့ျမစ္မွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လို. မရဘူးဆိုတာထင္ရွားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။))

ဟုတ္တာေပါ့ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ျမစ္ဆံုေနရာမွာေတာ့
ျမစ္ေရကဘယ္ခန္းမလဲ ေတာင္ေပၚကက်လါသမွ်
ေရေတြအားလံုးကို န်ဴးေယာက္ျမိဳ.ေလာက္ျကီးတဲ့ Dam ေရကာတာ ျကီးေတြက ေရကန္လို ဆည္ထားမွာကိုး ေရမခန္းပါ...
သို.ေသာ္.. ခုလို.ေရေတြ ဆက္မစီးနိုင္ေအာင္ ဆည္ျကီး (၈)ခုက ပိတ္ျပီး ထိမ္းခ်ဳပ္ ကာဆီးထားတဲ့ အတြက္ မိုးနည္းတဲ့ရာသီေတြမွာ "ေရကာတာ ေအာက္ပိုင္းက ဧရာ၀တီ ျမစ္ေျကာ တေလ်ာက္လံုး " ေရခန္းလာနိုင္ပါတယ္ .. စဥ္းစါးရသိပ္မခက္ပါဘူး ေနာ။

တဖန္ ေရေ၀ကုန္းတန္း ျမစ္ညာက ေတာင္ေပၚမွာ မိုးသည္းထန္လြန္းျပန္ရင္လည္း ဆည္ျကီးေတြမွာ ေရျပည့္လွ်ံတက္လာျပီး ဆည္ျကီးေတြထဲက ေရကို ထိမ္းမထားနိုင္ေတာ့ရင္ ဆည္ေတြကို ဖြင့္ကိုဖြင့္ခ်ေပးရ ေတာ့မယ္၊ ဖြင့္မေပးရင္ ေရအားေျကာင့္ ဆည္က်ိဳး ဆည္ေပါက္နိုင္တာကိုး .....ဒီေတာ့ ဆည္ေအာက္ပိုင္း ျမစ္ကမ္းပါးေပၚ ျမစ္ျကီးနားလို
ျမိဳ.ျကီးေတြ ရြာေတြ လူေတြ တိရစ္ဆန္ေတြ နဲ့ စိုက္ခင္းေတြ ေရလႊမ္းမိုး အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ပ်က္စီးနိုင္ပါတယ္။

ယေန.သတင္းေတြထဲမွာလည္း နွစ္စဥ္ျကား ေနရတာပဲ၊ အာဏာပိုင္ေတြက လယ္သမားေတြကို အေျကာင္းမျကားပဲ ျမစ္ညာက ဆည္ေဖါက္ခ်လို. ရြာေတြ စိုက္ခင္းေတြေရျမဳတ္ သီးႏွံေတြပ်က္စီးျက ဘ၀ပ်က္ျကရတာေတြ။

အလြန္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္.ဖြယ္ေကာင္းတာ က ေတာ့ ျမစ္ဆံုဆည္ျကီးေတြ
ဟာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ.ေျကာျကီးရဲ. သက္ေရာက္ ဧရိယာေပၚမွာ တည္ရွိေနတာေျကာင့္
ေျမငလ်င္ေျကာနဲ. အလြန္နီးကပ္ေနတယ္ ဒါက ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြ seismic ငလ်င္ ပညာရွင္ေတြ ေျပာေနတာ ။
ငလ်င္ျကီးလွဳပ္ခ်ိန္ နီး မနီး ဆိုတာကို
ျကိုတင္တိုင္းတာဖို. ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ Technology , device, warning system , စသည္တို. မပၚေသးပါဘူး (အတိုးတက္ဆံုး ဂ်ပန္နိုင္ငံ က ငလ်င္ ဆူနာမီနဲ. အပ်က္အစီးေတြ ကိုသာျကည့္ေတာ့) ။

ဒါေျကာင့္ ကမ္ဘာ့အဆင့္မွီ ပညာရွင္မ်ားနဲ. ေသျခာစြာ ဆက္လက္ စံုစမ္း သုေတသနလုပ္ ရန္လိုေနေသးတဲ့ အခ်က္အလက္ (၉) ခ်က္က်န္ေနေသးေျကာင္း ကို တရုတ္ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေလ့လာထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စါမ်က္နွာ (၉ဝဝ) ပါ အစီရင္ခံစါမွာ
ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီ report ကို ဖတ္ခဲ့ရသူ က VOA ကို ကိုယ္တိုင္ေျပာထားတာ နားေထာင္သင့္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳး http://www.dawnmanhon.com/2011/08/blog-post_950.html

ျမစ္ဆံုေရကာတာ အေရးေဆြးေႏြးခ်က္ http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_forum_07-17-2011-125671038.html

ဧရာ၀တီအေရး သည္ အမ်ိဳးသားအေရး http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_08-27-2011-128491078.html

ဧရာ၀တီေရကာတာ အစီရင္ခံစါ http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_07-23-2011-126043778.html

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ ျပည္ႀကီးတ႐ုတ္ႏွင့္ နာက်င္ေနေသာ ခံစားမႈမ်ား http://myatlayngon.blogspot.com/2011/07/blog-post_9612.html

Anonymous said...

ျပည္တြင္းလ်ွပ္စစ္ ဖူလံုဖို. လိုေနေသးတယ္ဆိုရင္လည္း .. ဘယ္လိုျကည့္ျကည့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ရာမွာ အသန္.ရွင္းဆံုး နည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ျဖင့္ ေမာင္းနွင္ရတဲ့ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုေတြ
တည္ ေဆာက္သင့္ပါတယ္- စစ္ေလယဥ္ေတြေတာင္ ရုရွားထံက အစီး ၂၀-၃၀ ၀ယ္နိုင္ေသးတာပဲ။
ျမန္မာျပည္ကထြက္တဲ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ကို ေနာင္အနွစ္ ၂၀ အထိ တရုတ္နဲ.ယိုးဒယားထံကို ေရာင္းစါးထားလို.
ျပည္တြင္းသံုးဖို. လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိေတာ့ဘူး လို. ျကား သိရတယ္- အစိုးရကေတာ့ ဘာမွ် တိတိက်က်မေျကျငာပါ။

ျပည္ပကို ေရာင္းခ်လိုက္တဲ့ စါခ်ဳပ္စါတန္း
Terms နဲ. ေရာင္းလို. ၇ခဲ့ျပီးသမွ်ေငြမ်ား ၄င္းေငြမ်ားဘယ္ေနရာမွာ သံုးခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြ.....
ေနာက္နွစ္ေတြမွာ ရဦးမယ့္ ေငြစါရင္း ဘယ္ေနရာမွာသံုးဦးမယ္ ဆိုတာေတြ ျပည္သူကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ယေန.ထိ ထုတ္ျပန္ေျကာျငာေပးျခင္း မရွိေသး ..အေမွာင္ခ်ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ေပၚလာျပီး ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေနပါျပီ လို.သာ ေအာ္ေနျပီး တိုင္းျပည္ရဲ. ၀င္ေငြအမ်ား ဆံုးရေနတဲ့ သယံဇာတ ဓါတ္ေငြ. အေရာင္း အ၀ယ္စါခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား ၀င္ေငြ သံုးေငြရွင္းတမ္းကို ျပည္သူကို ခုေန.ထိ ခ်မျပတာ သတင္းထုတ္ျပန္မေပးတာ ဟာ ဘာသေဘာလဲ ဆိုတာ အေျဖေပးပါ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန) ခင္ဗ်ား...

Anonymous said...

မငိုပါနဲ. ဧရာ၀တီ ... http://www.ainchannmyay.com/?p=1190

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျပီးေတာ့ သေဘာထားေပးျကပါ။

ညီမရဲ႕ photo story ေလးက ဧရာဝတီဟာ ဆည္ေဆာက္ျပီး ပိုေတာင္ ေရစီးသန္လာ ဦးေတာ့မွာလိုလို ေျပာေနသူေတြကို ပံုနဲ႕တကြ ျငင္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္နစ္မြန္းေတာ့မဲ့ အႏၱရာယ္ကို အဲဒီ ႏိုင္ငံသားေတြ ကိုယ္စီကသာ သိေနၾကရင္ အဲဒီ တိုင္းျပည္ မနစ္မြန္းႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။

အခုလည္း အကိုတို႕ သာမန္ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ အဲဒီ awareness to danger ရွိေနၾကလို႕ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အကိုတို႕ႏိုင္မွာပါ။ ႏိုင္ေအာင္လည္း မျဖစ္မေန လုပ္ၾကရမွာပဲ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက ဆက္လုပ္ လို႕ ျမန္မာျပည္သူေတြ လမ္းမေပၚ ထြက္လာခဲ့ၾကရင္ က်ေနာ္လည္း ယခုေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ ကေန ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္သြားျပီး ဆႏၵျပမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း အခုၾကံဳလို႕ ဒီေနရာကေနျပီး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာအပ္ပါတယ္။

Comment by ျပည္ေကာင္းေအာင္

swe said...

ဧရာ၀တီ တသြင္သြင္စီးေစ ဖို. --- http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=22010

A petition signed by nearly 1,600 influential Burmese persons, including politicians, journalists, writers, artists and film directors, has been sent to President Thein Sein on Thursday with a campaign message titled “From Those who Wish the Irrawaddy to Flow Forever.”

Anonymous said...

ဒို.မ်ားအသဲကို ခြဲေရြ. ....

ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားတိုက္ပြဲ
http://www.youtube.com/watch?v=SAb-EFFcc2M&feature=player_embedded

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေနပံု ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ျမန္မာစာတန္းထိုးထားတာပါ.. ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ ရင္ထဲမွာ အေတာ္ ခံစားရပါတယ္ ... ေျမထိုးတဲ့ ဘူဒိုဇာႀကီးဟာ ရင္ကို ထိုးခဲြလိုက္သလိုပါဘဲ.. နီနီရဲရဲေျမႀကီးေတြဟာ ျမန္မာေျပသားေတြ ရဲ ့ႏွလံုးေသြးေတြပါလား ... ေျပာသြာေသးတယ္ဗ်ာ သစ္ေတာေတြဟာ သဘာ၀အတိုင္းဘဲရိွေသးတယ္တဲ့ ...