Sunday, September 4, 2011

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီ၏မူ၀ါဒျမန္မာျပည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာရဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး စရိတ္စက ၾကီးျမင့္တာက ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္ပါတယ္။ သိန္းေပါင္းေထာင္ခ်ီေနတဲ့ ကားတန္ဘိုးေတြကို ကာမိေအာင္ ကား ခေတြျမွင့္တင္ထားရတယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ကားတစ္စီးရဲ့တန္ဖိုးက ျမင့္မားသလို ကားအပို ပစၥည္းမ်ားရဲ့တန္ဘိုးလည္း ျမင့္မားလြန္းလို. ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ကလည္း မေသးလွပါဘူး။

ကားေစ်းေတြ ၾကီးျမင့္ရတာကေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ့ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္ တင္ယဥ္တစ္စီး သိန္း ဆယ္ဂဏန္းကေန ေထာင္ဂဏန္းျဖစ္လာတာ ကို ခါးဆီးခံရသူက ျပည္သူမ်ားပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဇိမ္ခံကားေတြ ေစ်းျမင့္မားမႈကိုလည္း ျပည္သူပဲခံစားရတာပါ။ ဆင္းရဲသားျပည္သူကားမစီးႏိုင္ လို. သူတို.နဲ.မဆိုင္ဘူးလို.ေျပာလို.မရပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုကို ကမာၻ.ေပါက္ေစ်း ထက္ အဆမ်ားစြာေစ်းၾကီးေပး၀ယ္သံုးေနရပါတယ္။ ေခတ္အဆက္အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ဆဲအစိုးရေနနဲ. သြင္းကုန္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒေတြကို လံုးလံုးလွ်ားလွ်ား ျပင္ဆင္သင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ကားထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဟာ ကမာၻေပၚမွာ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးမူ၀ါဒေတြကို က်င္သံုးလာတာကိုလည္းေတြ.ရျပန္ပါ ေသးတယ္။ ကားထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ. စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား နဲ.ဆက္ဆံေရးေျပ လည္မႈကလည္း ကားတင္သြင္းခြင့္ေတြကုိ တင္းၾကပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ့ အစုရွယ္ရာေတြ ကား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီကလည္း ကားထုတ္လုပ္ မႈ ရွယ္ရာ အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္သူေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာ အဆင့္မမွီရင္ ကား၀ယ္သံုးသူေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားကတင္သြင္းတဲ့ကားကိုပဲ ၀ယ္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးမူ၀ါဒေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကားထုတ္လုပ္မႈေတြကို ကာကြယ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ. ျပည္ပ ကားတင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္တာက ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာ အဆင့္မမွီရင္ ယွဥ္ျပိဳင္လို.မရႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြဟာ အဆင့္နိမ့္ျပီး ေစ်းၾကီး တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲရမယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မယ္မဟုတ္ေတာ့ပါ ဘူး။

အစိုးရမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုတိုက္ဖ်က္လိုတယ္ဆိုရင္-- သြင္းကုန္အစားထိုးေရးမူ၀ါဒကို စြန္.လြတ္ပါ။ သြင္းကုန္နဲ.ပို.ကုန္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါ။ ဦးပိုင္နဲ. စစ္အစိုးရလက္ေ၀ခံ ကုမၸဏီမ်ား ကို အခြင့္ ထူးမ်ားေပးျခင္းအား ခ်က္ျခင္းရုတ္သိမ္းေပးပါ။ စစ္မွန္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုေဖၚေဆာင္ပါ။ အရံႈးေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ေရာင္းခ်ပစ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္းဖိုးနဲ အိမ္ယာ မ်ားကိုေျမာက္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခႏႈံးထားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ အင္တာနက္လိုင္း အျမန္ႏႈံးမ်ားျမွင့္တင္ပါ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ. ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားပိတ္ဆို.မႈဖြင့္လွစ္ေရး အလဲအလွယ္လုပ္ပါ။ ဘဏ္အတိုး ႏႈံးမ်ား ယခုေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ၁၀% မွ ၆ % ထိေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈံးကို လည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ ေဒၚလာေငြကို က်ပ္ ၅၀၀ ခန္.နဲ. ႏႈံးရွင္ေမွ်ာထားပါ။ ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ ႏွစ္ခန္.ရပ္နားေပးပါ။ ျမိဳ.ၾကီးမ်ားမွ ဘတ္စ္ ကားမ်ားကို ေခ်ာင္ခ်ိစြာသြားလာႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ပါ။ ကမာၻမွာ ဘတ္စ္ ကားေတြ ၾကပ္တာဆိုလို. ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံပဲရွိေတာ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားနဲ.လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ တန္းဘိုးတြက္မႈကိုေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ပါ၊ သူတို.ဟာ ပစၥည္းတန္ဘိုးကို ၂ ဆ ၃ ဆ မတန္တဆေစ်းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ.၀န္ၾကီးမ်ားက လာဘ္စားျပီး ေစ်းမဆစ္ေတာ့ပါ။လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားရဲ့အခြန္ေရွာင္မႈကို ေဖၚထုပ္ပါ။ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနကိုဖ်က္သိမ္းေပးပါ။ GEC ကဲ့သို.ေသာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကိုလည္းဖ်က္ပါ။ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္အမိန္.ထုတ္ျပန္ပါ။  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထဲမွာ ပါ၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ လာမဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တစြာလုပ္ပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အေရွ.ေတာင္အာရွအဆင့္သို. ျမွင့္တင္ပါ။ ျပည္ပ သို.အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါ။( ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မရွိပါ) အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး သမား စစ္စစ္ ေတြကို တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ခန္.ထားပါ။


     (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

.

No comments: