Monday, December 26, 2011

ဘဏ္အတိုးႏႈံးမ်ားေလွ်ာခ်ျခင္း အားကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီမွၾကိဳဆို

ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားပေျပာက္ေရး အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီမွ ၄ - ၉- ၂၀၁၁ ေန.စြဲနဲ.ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ၎ေဖၚျပတဲ့အထဲမွာ ဘဏ္အတိုးႏံႈးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.အား ေထာက္ခံအားေပးေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးတို႕အား အထူး ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
အစိုးရမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုတိုက္ဖ်က္လိုတယ္ဆိုရင္-- သြင္းကုန္အစားထိုးေရးမူ၀ါဒကို စြန္.လြတ္ပါ။ သြင္းကုန္နဲ.ပို.ကုန္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါ။ ဦးပိုင္နဲ. စစ္အစိုးရလက္ေ၀ခံ ကုမၸဏီမ်ား ကို အခြင့္ ထူးမ်ားေပးျခင္းအား ခ်က္ျခင္းရုတ္သိမ္းေပးပါ။ စစ္မွန္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုေဖၚေဆာင္ပါ။ အရံႈးေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ေရာင္းခ်ပစ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္းဖိုးနဲ အိမ္ယာ မ်ားကိုေျမာက္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခႏႈံးထားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ အင္တာနက္လိုင္း အျမန္ႏႈံးမ်ားျမွင့္တင္ပါ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ. ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားပိတ္ဆို.မႈဖြင့္လွစ္ေရး အလဲအလွယ္လုပ္ပါ။ ဘဏ္အတိုး ႏႈံးမ်ား ယခုေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ၁၀% မွ ၆ % ထိေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈံးကို လည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ ေဒၚလာေငြကို က်ပ္ ၅၀၀ ခန္.နဲ. ႏႈံးရွင္ေမွ်ာထားပါ။ ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ ႏွစ္ခန္.ရပ္နားေပးပါ။ ျမိဳ.ၾကီးမ်ားမွ ဘတ္စ္ ကားမ်ားကို ေခ်ာင္ခ်ိစြာသြားလာႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ပါ။ ကမာၻမွာ ဘတ္စ္ ကားေတြ ၾကပ္တာဆိုလို. ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံပဲရွိေတာ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားနဲ.လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ တန္းဘိုးတြက္မႈကိုေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ပါ၊ သူတို.ဟာ ပစၥည္းတန္ဘိုးကို ၂ ဆ ၃ ဆ မတန္တဆေစ်းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ.၀န္ၾကီးမ်ားက လာဘ္စားျပီး ေစ်းမဆစ္ေတာ့ပါ။လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားရဲ့အခြန္ေရွာင္မႈကို ေဖၚထုပ္ပါ။ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနကိုဖ်က္သိမ္းေပးပါ။ GEC ကဲ့သို.ေသာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကိုလည္းဖ်က္ပါ။ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္အမိန္.ထုတ္ျပန္ပါ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထဲမွာ ပါ၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ လာမဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တစြာလုပ္ပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အေရွ.ေတာင္အာရွအဆင့္သို. ျမွင့္တင္ပါ။ ျပည္ပ သို.အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါ။( ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မရွိပါ) အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး သမား စစ္စစ္ ေတြကို တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ခန္.ထားပါ။..

ELEVEN JOURNAL မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ေလွ်ာ့ခ်PDF | Print |
AddThis Social Bookmark Button
7135
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အပ္ေငြ၊ ေခ်း ေငြမ်ား၏ ဘဏ္တုိးႏႈန္းကုိ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းအသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ သတင္း ရရွိပါသည္။ ဗဟုိဘဏ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ထားေသာ ဘဏ္တုိးႏႈန္း မွာ အပ္ေငြအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေခ်းေငြအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ယခုသတ္မွတ္မႈအရ အပ္ေငြအတြက္ အတုိးႏႈန္း ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြအတြက္ အတုိးႏႈန္းမွာ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ဦးသန္းလြင္က”ဘဏ္တုိးႏႈန္းက ဟုိတစ္ေခါက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကတည္းက ထပ္ေလွ်ာ့ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ ေျပာၿပီးသား။ အၾကံေပးအဖြဲ႕ အေနနဲ႔လည္း ေလွ်ာ့ ေပးဖုိ႔တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခုလုိေလွ်ာ့ ေပးတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူေတြ ပုိအဆင္ေျပႏုိင္တယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေန ကုိ တည္ၿငိမ္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အတုိးႏႈန္းက အရမ္းျမင့္ေနတယ္။ ေဒသတြင္းမွာ အျမင့္ဆံုးအေနအထား ျဖစ္ ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရ ဆုိရင္ လက္ရွိစီးပြားေရး အေနအထားအရ အပ္ေငြအတုိးက ၆ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေခ်း ေငြအတုိးက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ ပဲျဖစ္သင့္တယ္”ဟုေျပာၾကားသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ဘဏ္တုိးႏႈန္း ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈကုိ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ဘ႑ာေရး ႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ အတည္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အရင္း အႏွီးရရွိမႈလြယ္ကူေစရန္၊ လုပ္ငန္း မ်ားပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းကလည္း “၂၃ ရက္ေန႔ မွာ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ် ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အရင္း အႏွီးလုိအပ္ေနသူေတြပုိအခြင့္အလမ္း ရွိသြားတာေပါ့။ ျမန္မာရဲ႕ဘဏ္တုိးႏႈန္းက မ်ားေနတာမုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရ မွာပါ။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကဒီႏွစ္ပုိင္း ေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး က်လာတယ္။ အပ္ေငြအပ္ႏွံသူေတြ အတြက္လည္း အခုဘဏ္တုိးႏႈန္းက ေငြေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းထက္ ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားေနေသးေတာ့ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဘဏ္တုိးႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ေတာ့ တုံ႔ဆုိင္းေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပန္သြက္လာမယ္။ ရွိရင္းစြဲ အေနအထားထက္ ပုိေကာင္းလာႏုိင္တယ္” ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
ႏိုင္ငံ ေခ်းေငြ အတိုး% အပ္ေငြ အတိုး%
ျမန္မာ ၁၃(ယခု) ၈(ယခု)
ျမန္မာ ၁၅(ယခင္) ၁၀(ယခင္)
တ႐ုတ္ ၅ .၃ ၂ .၃
ထုိင္း ၇ .၀ ၂ .၅
မေလးရွား ၆ .၁ ၃ .၁
အင္ဒိုနီးရွား ၁၃ .၆ ၈ .၅
စင္ကာပူ ၅ .၄ ၀ .၄
ဗီယက္နမ္ ၁၅ .၈ ၁၂ .၇
ဘ႐ူႏိုင္း ၅ .၅ ၀ .၉
ဖိလစ္ပိုင္ ၈ .၈ ၄ .၅

No comments: