Sunday, March 20, 2011

ျမန္မာလယ္ယာတိုးတက္ေရး                                                                                                    ေကာင္းျမတ္သူ          လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ.ပတ္သက္လာလွ်င္ စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုဦးစားေပးေျပာလို.မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စပါးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အဓိကစားကုန္ျဖစ္ေပမဲ့ ပဲ၊ေျပာင္းႏွင့္ အျခားေသာလယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားဟာအဓိက ျပည္ပပို.ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့က႑မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ စပါးတင္ပို.မႈဟာ တစ္ႏွစ္တန္ခ်ိန္ ၅ သိန္းသာရွိခဲ့ေပမဲ့ အျခားလယ္ယာထြက္သီးႏွံံမ်ား ရဲ.တင္ပို.မႈကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္သန္းနဲ.ခ်ီရွိပါတယ္။
          လယ္ယာထြက္သီးႏွံဖြံ.ျဖိဳးေရးမွာ အဓိက က်တဲ့အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ လယ္ယာထြက္သီး ႏွံကိုတင္းပို.ေရာင္းခ်မႈမွာ ကမာၻ.ေပါက္ေစ်းမရေပမဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းရဲ.ကုန္ၾကမ္းျဖစ္တဲ့ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေလာင္စာ ဆီနဲ. အျခားလယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေတာ့ ကမာၻေပါက္ေစ်းနဲ.၀ယ္သံုးေနရတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာတင္သြင္းမႈကို စစ္အစိုးရရဲ. ကုန္သယ္ၾကီးမ်ားနဲ. ဦးပိုင္ကုမၸဏီက လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူ ဟာ ဓါတ္ေျမၾသဇာကို ကမာၻ.ေပါက္ေစ်းထက္ေတာင္ ပိုေစ်းၾကီးေပး၀ယ္သံုးရပါတယ္ စစ္အစိုးရရဲ. ဓါတ္ေျမၾသဇာ သြင္းကုန္ လုပ္ ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား တစ္ခ်က္ေစ်းကစားလိုက္ရင္ သူတို.အတြက္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံနဲ.ခ်ီျပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ခ်ေပးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားလည္း လာဘ္ေငြစို.စို.ပို.ပို.ရတဲ့အကြက္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခါးစည္းျပီးခံ ရသူက လယ္သမားနဲ.ျပည္သူပဲျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာထြက္သီးႏွံျပည္ပတင္ပို.မႈမွာ ျမန္ မာျပည္က ျပည္ပပို.ကုန္တင္ပို.သူ exporter ဟာ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာမကၽြမ္းက်င္ပါဘူး ဒီ.အတြက္ ျပည္ပက ပြဲစား ေတြကို တစ္ဆင့္ခံေရာင္းခ်ရပါတယ္၊ ဒါကလည္း လယ္ယာထြက္သီးႏွံ ကမာၻ.ေပါက္ေစ်းမရေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခု လည္း ဆန္ကိုျပည္ပတင္ပို.မႈမွာ exporter ဆန္ပို.ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ဟာမကၽြမ္းက်င္ေသးဘူးဆိုရင္ ပြဲစားလက္ထဲကိုပဲေရာင္း ရႏိုင္ ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုကမာၻေပါက္ေစ်း ရဖို.ခဲယဥ္းႏိုင္ပါတယ္။
          ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ.လယ္ယာထုပ္လုပ္မႈဟာ စစ္မႈလယ္ယာကို အသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ၾကားကာ လျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလယ္ယာဆိုတာ မ.ဆ.လေခာတ္မွာေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိန္မတိုင္ခဲ့ပဲပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ လြန္ ခဲ့တဲ.ဆယ္စုႏွစ္ကစျပီး စက္မႈလယ္ယာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ တေရြ.ေရြ.ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲကို လယ္ယာ သံုးထြန္စက္အငယ္စားေတြ တျဖည္းျဖည္း၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏြားလွည္းအစားေထာ္လာဂ်ီေတြေရာက္လာပါတယ္။ လယ္ သမားတိုင္းေတာ့သံုးႏိုင္တာမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြက သူတို.ရဲ့ႏြားေတြကို တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္သီးခိုင္း ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ႏြားေတြဟာမၾကံ.ခိုင္ဘူးလို.ေထာက္ျပပါတယ္။ ပူျပင္းတဲ့ေႏြရာသီမွာ ႏြားေတြကို အတင္းခိုင္းလို. ေသသြားခဲ့ ရင္ သူတုိ.ဟာေနာင္ႏွစ္က်ရင္ မိုးစပါးေတာင္ စိုက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို.ဆိုပါတယ္။ စားေသာက္ ကုန္ေစ်း ေတြၾကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ႏြားတစ္ေကာင္ရဲ.တန္ဖိုးဟာ အလြန္ပဲၾကီးျမင့္တာကလည္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားမတစ္ေကာင္ရွိရင္ လယ္ထြန္စားမယ့္အစား ႏြားႏို.ေရာင္းစားတာက ႏြားပိုင္ရွင္လယ္သမားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးေသျခာတဲ့သေဘာျဖစ္ေန ပါတယ္။
          လယ္သမားတိုင္းဟာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြကို သံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး ေငြအ ရင္းအႏွီးနဲ. နည္းပညာအခက္အခဲေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ န၀လီ လို.ေခၚတဲ့ လယ္ယာလုပ္ကြက္ အလိုက္ အခစား ထြန္ယက္ေပးတဲ့ ထြန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြေပၚေပါက္လာဖို.လိုပါတယ္ ဒီအတြက္ ကုမၸဏီ ၾကီးေတြဟာ သူတို.ကိုယ္တိုင္ စပါး စိုက္မဲ့အစား လယ္သမားေတြကို အားျဖည့္တဲ့ အရင္းအႏွီးနဲ.နည္းပညာပိုင္းေလာက္မွာပဲ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သင့္ ပါတယ္။ ခိုင္းကၽြဲ ခိုင္းႏြားေကာင္ေရတိုးတက္လာ ဖို.ကိုလည္းလုပ္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏြားေမြးျမဴေရးဟာ မိရိုးဖလာအဆင့္ ပဲရွိေနေသးတာကလည္း ျပင္ဆင္ဖို.လိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပကို ကၽြဲႏြားအရွင္ေတြ တင္ပို.မႈဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္း ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ယခုႏွစ္ေတြမွာ ျပည္ပကို တရား၀င္ကၽြဲ ႏြားတင္ပို.မႈမ်ား ေရေၾကာင္းလိုင္းကတစ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္  တာေတြေပၚေပါက္လာပါတယ္ အမွန္ေတာ့ ဥပေဒနဲ.တားဆီးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယၡဳလယ္ယာက႑ တိုးတက္မႈႏံႈးနဲ.ဆိုရင္ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ အထိ လယ္ထြန္ရာမွာ ႏြားနဲ.ပဲစခန္းသြားရဖြယ္ရွိတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
          တတိယအခ်က္ကေတာ့ နည္းပညာနဲ.အရည္အေသြးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့သီးႏွံေတြဟာ အရည္အေသြးမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ.မယွဥ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေပါက္ေစ်းနဲနဲ နဲ.ပဲေရာင္းရပါတယ္။ တစ္ဧက အထြက္ႏံႈးမွာလည္း ေလွ်ာ့နဲေနတုန္း ပဲရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ျမန္.မာ့ေျမနဲ.ကိုက္ညီမဲ့ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္.ေတြနဲ. အထြက္ႏံႈးေကာင္းမဲ့နည္းပညာကို ရွာေဖြရပါမယ္။ အျခားေသာ နည္းပညာေတြျဖစ္တဲ. ရိတ္သိမ္းမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ သယ္ယူပို.ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္.ျဖဴးမႈ၊ ေစ်းကြက္တင္ပို.မႈ စတာေတြ ကိုပါတြက္ခ်က္လိုက္ရင္ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းဟာ တိုးတက္မႈေတြမ်ားစြာက်န္ေနေသးတာကိုေတြ.ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပပို.ကုန္လုပ္ငန္းနဲ.ဆက္စပ္ေနတဲ.လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြအတြက္ကေတာ့ ပို.ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အတား အဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပပို.ကုန္ကိစၥအတြက္ လာဘ္ထိုးရတာ ၊ ဦးပိုင္ကုမၸဏီကတစ္ဆင့္တင္ပို. ရတာ စသည္ျဖင့္အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ရမွာျဖစ္သလို၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာနဲ. လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို လည္း စစ္မွန္တဲ့ ေပါက္ေစ်းနဲ.ပဲလယ္သမားေတြ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းကို တရာမွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္ထဲမွာပဲ စက္ မႈလယ္ယာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ပိုလွ်ံလာတဲ.အလုပ္လက္မဲ. လယ္သမားေတြကို အလုပ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စက္ရံု အလုပ္ ရံုေတြကို နယ္ေဒသေတြမွာ တည္ေဆာင္ႏိုင္ဖို.လည္းလုပ္ရပါမယ္။ တစ္ေယာက္စာလယ္တစ္ကြက္ကို ႏွစ္ေယာက္ထြန္ေန ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုးထမင္းငတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာအရပ္ရပ္ဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ကသာ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အရာေတြျဖစ္လို. အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို.ခက္ခဲတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခန္.မွန္း ရပါတယ္။
          ျမန္မာျပည္မွာ ေခာတ္အဆက္ဆက္က ေက်းရြာအာဏာပိုင္နဲ.ေပါင္းျပီး မိမိနာမည္ေပါက္မဟုတ္ပဲ နားလည္မႈ နဲ.လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့လယ္ယာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ စစ္အစိုးရရဲ. ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာေတာ့ အဲဒီလယ္ ယာေျမေတြကိုသိမ္းယူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အခုျမန္မာျပည္တြင္းမွာ လယ္ယာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ နဲ.ပတ္ သက္တဲ့ရလာဒ္ ဟာ လယ္ သမားမ်ားစြာလယ္ယာမဲ.ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈသက္ေသ အေထာက္အထား မျပႏိုင္တဲ့ လယ္လုပ္သူဟာ လယ္အသိမ္းခံရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
          ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား လယ္ဧက သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုရာဘာကဲ့သို.ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးတာဟာ တိုင္း ျပည္ကို ငွားစားတာျဖစ္လို. ဥပေဒနဲ.တားျမစ္သင့္ပါတယ္ အခုျမန္မာျပည္အေနာက္ဖက္မွာ ဧကသိန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အငွား ခ်ထားျပီး ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေနျပီျဖစ္ပါတယ္ ေဒသခံျပည္သူေတြကေတာ့ မိမိေတာင္ယာမွာ အလုပ္သမားျပန္ျဖစ္ရတဲ့ကိန္း ဆိုက္ေတာ့မွာပါ။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳန္ႏွံမႈကို သည္းေျခၾကိဳက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရအတြက္ေတာ့ ဘာလာလာ လက္ခံမဲ့သေဘာျဖစ္ ေနပါေတာ့တယ္။