Wednesday, April 13, 2011

အီးယူမွခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ဆို.ထားေသာ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားစာရင္း

ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္သားသမီးမ်ား၊ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား စာရင္းျဖစ္ ပါသည္-

No comments: