Monday, April 4, 2011

ပါလီမန္တြင္းႏိုင္ငံေရး                                                                              

                                                                                           ၂၀-၃-၂၀၁၁
                   က်င္းပေနတဲ့ပါလီမန္တြင္း အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရင္အားတက္စရာမ်ားေတြ.ရသလို စိတ္ပ်က္စရာ မ်ားလည္းေတြ.ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားတက္စရာဆိုတာကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ထက္၀က္အတြင္း ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့စကား ေတြကို ေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္ျဖစ္ေပမယ့္ စိတ္ပ်က္စရာေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ား နဲ.ေမးခြန္းမ်ား အရာမေရာက္ေစခဲ့တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
                   လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေမးခဲ့တဲ့ေမးခြန္းအမ်ားစုဟာလည္း ေဒသဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားနဲ.ပတ္သက္တဲ့ေမး ခြန္းမ်ား နဲ.အဆိုမ်ားျဖစ္ေနတာကိုေတြ.ရမွာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ.သက္ဆိုင္တဲ့အဆိုေတြကေတာ့ ရွားရွားပါးပါးလို.ပဲ ေျပာရမွာ ပါ။ ဒါကလည္း သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ. သူတို.ရဲ့မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေဒသဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ား လုပ္ေပးပါ့ မယ္ဆိုတဲ့ဂတိက၀တ္နဲ. အႏိုင္ရလာတာျဖစ္လို. သူတို.ရဲ့အဆိုေတြကိုလည္း အျပစ္မတင္သင့္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ဘယ္လိုဥပေဒ ေတြက လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာတင္သြင္းသင့္ပါသလဲ၊ တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္လိုဥပေဒေတြဟာ လိုအပ္ေနပါသလဲ၊ ဥပ ေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ လာမယ္ဆိုရင္ေကာ ဒီဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ပါ့မလား။ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို.ခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အဆိုေတြ ကို ပါလီမန္မွာ ဆံုးျဖတ္ အႏိုင္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္သင့္ေတာ္ပါ့မလား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားစရာအလြန္ပဲမ်ား လွပါတယ္။
                   ျပီးခဲ့တဲ့ကိစၥကို ဥပမာ အေနနဲ.ေျပာရရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ့အဆိုျဖစ္တဲ့ရခိုင္ ျပည္နယ္ေတာင္ကုတ္ ေဒသက ထံုးေက်ာက္ေတာင္မွာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုနဲ.ပတ္သက္တဲ့အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသရဲ့ထံုး ေက်ာက္ဟာ အရည္အေသြးမမွီတဲ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ဖို.မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျခပတဲ့အတြက္ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရတဲ့နမူနာပါ။ လြတ္ ေတာ္မွာ အဆိုတင္တာ ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ့အလုပ္ျဖစ္ေပမဲ့ ထံုးေက်ာက္ထဲမွာ သဲဓါတ္ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈံးပါလဲဆိုတဲ့ကိစၥက ေတာ့ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ့အလုပ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ပညာရွင္ရဲ့အလုပ္ျဖစ္သြားပါျပီ။ သိသာတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ဟာပညာရွင္မပါပဲ ဘာမွ လုပ္လို.မရဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။
                   အခုမွတည္ေထာင္ခါစ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာက လည္း တတ္ၾကြမ္းတဲ့ပညာရွင္ကအဆင္သင့္မရွိေသးပါဘူး။ ပညာရွင္ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ကလည္း သုေတသနစရိတ္ နဲ.သုေတသနလုပ္ဖို. အခ်ိန္လည္းမရွိေသးတဲ့ ကာလျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ အဆိုတစ္ခုတင္တယ္ဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ သုေတသနျပဳမႈမ်ား၊ တိုင္းျပည္မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လွ်ိဳ.၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားျပီးေတာ့မွတင္သြင္းရတာပါ။ တင္သြင္းလိုက္ တဲ့ အဆိုေတြဥပေဒေတြဟာလည္း ပါလီမန္က်င္းပေနတဲ့ အစည္းေ၀းခန္းထဲမွာ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္လို.ရတဲ့အလုပ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခုပါလီမန္မွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ပါလီမန္ထဲမွာ၀င္ေရာက္ခ်ဲလင့္လုပ္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။
                                ကာလတစ္ခုအထိ အမတ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ ျပင္ပမွာပါ ေလ့လာစရာေတြလုပ္ဖို.လိုေနပါေသး တယ္။ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစိုးရရဲ့လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို တရား ၀င္ေလ့လာဖတ္ရႈခြင့္ ရွိၾကတဲ့သူေတြပါ။ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ Classified Papers လို.ေခၚတဲ့ အစိုး ရ လွ်ိဳ.၀ွက္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားကိုဖတ္ ရႈေလ့လာခြင့္ရေအာင္ေတာင္းဆိုရပါလိမ့္မယ္။ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ လိုအပ္ တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္မရရင္ အမတ္ေတြဟာဘာမွ လုပ္ႏိုင္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္သမတ ကလင္ တန္ဟာ ငယ္စဥ္က ပါတီရဲ့ဆီနိတ္တာရဲ့ ရံုးခန္းကိုသြားရင္း Classified Papers ေတြကို ဖတ္ခြင့္ရခဲ့တယ္လို.ဆိုပါတယ္။ ကလင္ တန္ဟာ ထက္ျမက္ျပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လို. သူ.အေဖအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဆီနိတ္တာၾကီးက လွ်ိဳ.၀ွက္စာရြက္စာတမ္းေတြ ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ.သမတျဖစ္လာႏိုင္တာ တာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ သုေတသနဌာနနဲ. Think Tank ေတြမရွိေသးပါဘူး ဒါေတြလုပ္ႏိုင္ဖို.လည္း အခ်ိန္နဲ. ေငြအား လိုအပ္ ေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို.ဆိုရင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအပါအ၀င္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုကပါေမာကၡေတြ နဲ. ပညာရွင္ေပါင္းစံုလိုအပ္ပါတယ္။ လိုအပ္ ခ်က္ ေပါင္းစံု နဲ. စတင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ လြတ္ေတာ္တြင္း ၾကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ျပင္ပ က ပညာရွင္မ်ားနဲ. မီဒီယာ မ်ားရဲ့ပံ့ပိုးမႈကိုမရပဲ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္မႈ ျပင္းထန္စြာခံေနရတာဟာလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ေျခာက္ျခားဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

                   လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းစံုနဲ. လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အေရးနိမ့္ေနတဲ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္သူတို.က အစကတည္းကေျပာသားပဲ အခုေတာ့ခံရျပီမလား ဆိုျပီး လူသိရွင္ျငား၀မ္းသာျပေနၾကတာက လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ဘာမွေကာင္းက်ိဳးျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ျပည္သူရဲ. ဆႏၵနဲ. လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ေနၾကတာျဖစ္လို. မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို သေဘာထားမတူသူတို.ကေလးစားသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူ.ဆႏၵဟာ ထာ၀ရမွန္ပါတယ္။
                   လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ.ဆႏၵမ်ားရဲ့အစုအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူရဲ့ဆႏၵမဟုတ္ဘူးလို. အတိုက္အ ခံလုပ္သူမ်ားကသေဘာတူထားၾကေပမဲ့။  စား၀တ္ေန ေရးအေျခအေန အရ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္စိတ္နဲ.ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကံ.ခိုင္ေရးပါ တီကိုမဲေပးခဲ့တဲ့ျပည္သူ ရဲ.ဆႏၵကို သတိျပဳမိဖို.လိုပါတယ္။ တစ္ပိုင္းမွာ လည္းမဲမသမာမႈေတြေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရႈံးခဲ့ေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူျပည္သူဟာ ရဲ့၀ံ့စြာမဲေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လြတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းကိုလက္ခံတဲ့ ျပည္သူမ်ား သန္းနဲ.ခ်ီရွိတယ္ဆိုတာ လဲဘယ္လိုမွျငင္းလို.မရေစပါဘူး ဒါဟာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရးကို ျပည္သူက သေဘာတူလက္ခံလိုက္တာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ.စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့နည္းပညာေပါင္းမ်ားစြာရွိေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းထက္ပိုေကာင္းတဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတာ့မရွိႏိုင္ပါဘူး။
                   တိုင္းျပည္မွာ ေၾကာက္စိတ္နဲ. စား၀တ္ေနေရးကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ျပည္သူရဲ့ဆႏၵေတြ မ်ားျပားေနတာ ကို ေထာက္ရႈရင္ ျပည္သူ. အားနဲ.စစ္အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမယ္ ႏိုင္ငံေရး အ ေတြးအေခၚတစ္ရပ္ျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။
                   ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူေတြဟာ သူတို.ရဲ့ဆႏၵေတြနဲ. ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ လႊတ္ ေတာ္ထဲသြားဖို.က်ေတာ့ သူတို.သေဘာနဲ.သြားလို.မရေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူ.ရဲ.ဆႏၵနဲ.သြားခဲ့ရတာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ခဲ့သူေတြဟာလည္း သူတို.ရဲ့ ဆႏၵေတြနဲ. သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္သူထဲကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီး သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူေတြရဲ့ဆႏၵဟာ အမွန္လဲဆိုတာနဲ.ပတ္သက္လာရင္ ေတာ့ ျပည္သူဆႏၵသာ အမွန္လို.ေျပာရမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟာအေရးၾကီးပါတယ္။ သူ.ရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္နဲ.က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကိးဳပမ္းမႈေတြကို ဂယက္ရိုက္ေစတဲ့အ တြက္ျဖစ္ပါတယ္။
                   ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ဆိုတာကလည္း မၾကာခင္ရင္ဆိုင္ရေတာ့မဲ့ စိမ္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းမ၀င္ျခင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာပါတီေတြရဲ့ကိုယ္ပိုင္မူ၀ါဒေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မိမိပါတီကိုပဲ မဲထည့္ဖို. အျခားပါတီကိုမဲမထည့္ဖို. ျပည္သူကိုစည္းရံုးႏိုင္ေပမဲ့ ဘယ္သူကိုမွမဲမထဲ့ပဲ သပိတ္ေမွာက္ဖို. ေဆာ္ၾသတာေတာ့ ျပည္ သူရဲ့ဆႏၵကို အေလးမထားရာေရာက္ပါတယ္။ ျပည္သူဟာ သူ.ရဲ့မဲဆႏၵကို မွသူ.စိတ္တိုင္းက် အသံုးခ်ခြင့္မရပဲ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြရဲ့ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာရမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီလို.မေခၚႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူတစ္ေယာက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကိုဆႏၵမဲတစ္ျပားပဲေပးခြင့္ရၾကတာပါ။
                   ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ မွ က်င္းပမွာျဖစ္လို. အခုအခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးၾကဖို. ေစာေသးေပမဲ့ ၂၀၁၂-၁၃ ကာလဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲနီးကပ္ေနျပီလို.ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။ ၁၀ တန္းေျဖမယ့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းစတက္တဲ့ေန.မွာပဲ အတန္းတင္စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ ဆင္ရ မယ္ျဖစ္သလိုပါပဲ။
                   ``ကြန္ဂရက္၏ အရိွန္အ၀ါသည္ၾကီးမားလြန္းရကား မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ အနားယူသြားသူ ဆီနိတ္တာဆို၍ အနည္းငယ္သာလွ်င္ရွိသည္`` ဟု အေမရိကန္သမတ ဂၽြန္အက္ဖ္ ကေနဒီကေျပာဘူးပါတယ္။ အခုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ၀င္ ေနသူေတြဟာလည္း သူတို.ဆႏၵနဲ.လႊတ္ေတာ္ကိုစြန္.ခြာဖို.မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြဟာ အတိုက္ အခိုက္အလြန္ပဲျပင္းထန္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အေဟာင္းေတြနဲ. မ်ိဳးဆက္သစ္ အမတ္ေလာင္းေတြရဲ့အားျပိဳင္ပြဲဟာ အေတာ္ပဲျပင္းထန္ေတာ့မွာပါ။ ဒီအားျပိဳင္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ အယူအဆေတြက ေရပန္းစားေနဦး မယ္မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လာမဲ့ႏုိင္ငံေရးေခတ္ဟာ အသိဥာဏ္နယ္ပယ္ရဲ့ေခတ္ျဖစ္လို. ပညာရွင္ေတြမပါပဲ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ထင္တိုင္းမၾကဲႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ.လူ.အခြင့္အေရးအေၾကာင္းေဟာေျပာတတ္ရံုေလာက္ နဲ. ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို.မရေတာ့တဲ့ကာလကိုေရာက္ေနျပီဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ၾကဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။                  

3 comments:

Anonymous said...

ကဲ.. ဘယ္နဲ႔လဲ။ ေပါင္းစား.. အဲ မွားလို႔ .. ပူးတိုက္မယ္ဆိုျပီး ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္ခံတဲ့သူေတြ .. ခင္ဗ်ားတို႔လို လူမ်ဳိးေတြ ရွိလို႔ .. ခံလိုက္ပါဦး အႏွစ္ ၁၀၀

Nwe Thu said...
This comment has been removed by the author.
Nwe Thu said...

Now also more than 20 years long. What is the difference then? Do you think you are going to get it from outside Burma Mr. Anonymous??? For me, we tried it but we lost it so we have to accept the Parliamentery Electoral Election System with pride if we have the quality as a politician for our country Burma's own sake! Time will gradually speak up. Time will progressively change!!! As a Burmese, we have our own responsibility and dignity to do the right thing for our people. If we don't do, no one will! As far as I concrened, MDC Party is not selfish and they are encouraging to new/young generation as well. Cheers!
Ma Nwe Thu