Sunday, March 4, 2012

ေရေပးေ၀ျခင္း သည္လည္း နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္၏

.ျမန္မာျပည္ေရေပးေ၀ေရး စနစ္က အစကတည္းကမွားလို႕ေနပါသည္။ ေရရရွိေရးေဆာင္ရြက္မႈကလည္း နဂို ကတည္းက မွားယြင္းလို႕ေန၏။ ေရကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္တတ္ေပး၍ ေရမီတာတတ္၊ ေရဖိုးေကာက္၊ ရသည့္ေရဖိုးျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ယာမ်ားအတြက္ ေရရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း။ ဆင္ေျခ ဖုန္းေဒသမ်ားတြင္ အုတ္ကန္တူး၍ ေရအလကားေပးလိုက္ေသာအခါ ဘာမွေရွ.ဆက္မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။

ေရရရွိေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္၍ ေရေပးေ၀ရမည့္ အစား အ၀ီစီတြင္းတူး၍ ေရရရွိေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အတြက္ စရိတ္စက အလြန္ၾကီးမားခဲ့ရျပီး ေလာက္ငွမႈလည္း မရွိေတာ့ေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းအငယ္က ေရသန္.အင္ဂ်င္နီယာအခ်ိဳ႕ ႏွင့္  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ေရးေပး စနစ္ကို ပုဂလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ  ျမစ္ေရ ကို ေရေလွာင္ ကန္ျဖင့္ ဆယ္ယူ၍ ေရစစ္ျပီး ျဖန္႕ေ၀မည္ဟု သိရ၏။ ေရသန္႕လုပ္ငန္း ကို ပုဂလိက သို႕လႊဲေပးသင့္ျပီ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆယ္ေျမာင္းမ်ား အင္မတန္တည္ ေဆာက္ေနေသာ္လည္း ေရသန္႕ ထုတ္၍ ေရေပးေ၀ရေကာင္းမွန္း စစ္အစိုးရတစ္ေယာက္ နားမလည္ခဲ့ သည္ျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ား ဆယ္ၾကီးေဘးထား၍ ေရငတ္ခဲ့ရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ ေရရရွိေရး အတြက္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားမွ ေရသန္႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရႏွင့္မီး မရွိသေရြ႕ေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုသည္လည္း မရွိႏိုင္ေတာ့၊ ျပည္သူကို ေရမရွိမီးမရွိပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူဆိုလို႕ အာဏာရွင္ပဲ ျဖစ္ရေပမည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ မီးပ်က္လွ်င္ အစိုးရျပဳတ္က်သြားႏုိင္၏။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံုလိုဟာမ်ိဳး ကို ကန္႕ကြက္တတ္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားရွိေနသေရြ႕လည္း ျပည္သူမ်ား ဘ၀ မီးမရွိပဲ ေမွာင္မဲေနဦးမည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ျဖင့္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈမွာ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ အေပါင္း၏ ၅၀% ရွိသည္ကို ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မသိၾကေပ။  ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဖိအားေပးမႈမ်ား (သို.) SANCTIONS ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မ်ားကလည္းရွိေသး၏။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ လူအားလံုးေထာင္ ထဲျပန္ထဲ့၍ အာဏာရွင္ ဆက္ လုပ္လို႕ရေသးသည္ကို သတိထားၾကဖို႕လိုသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ဘာကိုမွ်ေၾကာက္ေသာ အစိုးရ မဟုတ္ပါေခ်။

၎တို႕ ပါတီ၏ SANCTIONS မူ၀ါဒကို မွန္ကန္သည္ဟု သက္ေသထူျခင္ေနသျဖင့္ SANCTIONS ေၾကာင့္ အစိုးရ မင္းမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ေအာ္ေနျခင္းသာျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ MDC ပါတီမွ SANCTIONS ကို ဆက္လက္ထားရွိဖို႕မသင့္ေတာ့ပါဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာေနပါသည္။ ျပည္သူ၏ ထမင္းလုပ္ႏွင့္ ရွင္းႏွီး၍ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပဲြကို ဆက္လက္မဆင္ႏႊဲေတာ့ဖို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာ ေနပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေတာ့ ျပည္သူ႕အေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ (၅) ႏွစ္ေနာက္က်ခဲ့ျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္သူတို႕က ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ နာမည္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေတာ့ ျပည္သူက ယံုမိသည္။ ျပည္သူကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေတာင္းပန္ခ်င္သည္မွာ နာမည္ၾကီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေျပာတိုင္း မယံု ဖို႕ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ (သို႕) ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ အားအမွန္အတိုင္းတင္ျပဖို႕လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ထက္ တိုင္းျပည္ကို ပိုခ်စ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားဟူ၍ မရွိပါ။ သို႕ေသာ္လည္း မိမိ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ လွလွပပ ျဖစ္ေရးအတြက္ မိမိမူ၀ါဒ သာလွ်င္ မွန္သည္ဟု ျပည္သူအား အယံုသြင္းတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ဟူ၍ ေတာ့ရွိႏိုင္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေသာ NLD ၏ ဆင္ေျခမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ ဒါဆို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ရွိေနသေရြ႕ ခင္ဗ်ားတို႕ သပတ္ေမွာက္ေနရမည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ပ်က္ျပားသြားေအာင္ လုပ္ဖို႕ မလြယ္ေသးခ်ိန္မွာ ဒါၾကီးကို အနာလုပ္ NO VOTE လုပ္ေနလွ်င္ တိုင္းျပည္ နာမည္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ကို ၀င္ျပိဳင္ၾကဖို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တင္ျပခဲ့သည္။

ယခုေတာ့ ၄၈ ေနရာ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ သူတို႕ပဲေျပာေနၾကျပန္ျပီ။ NLD ပါတီက ေဒါသၾကီးသည္။ နာမည္ၾကီးေနသေရြ႕ေတာ့ ေဒါသျဖင့္လုပ္ေနလည္း ေစတနာဟု ထင္ေနၾကဦးမည္။ NLD ေဒါသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ (၅) ႏွစ္ေနာက္က်ခဲ့ျပီ။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ပါတီမွ အမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္းတင္ျပသြားမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေျပာသမွ်ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ သည္။ အျခားပါတီတစ္ခုအား မတရားတိုက္ခုိက္ေနျခင္းမဟုတ္။  ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူကိုဗဟိုျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးမွ မူ၀ါဒကို ဗဟိုျပဳေသာ ႏုိင္ငံေရးကို ကြဲျပားစြာေလ့လာႏိုင္ဖို႕လိုျပီျဖစ္၏။

တိုင္းျပည္အတြက္ ခ်မွတ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ၾကည့္၍ ေကာင္းဆိုးေ၀ဖန္ႏိုင္ဖို႕လိုေလျပီ။ မိမိမဲထဲ့မည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျခင္းစီ၏ အရည္အျခင္းကို ၾကည့္၍ မဲေပးႏုိင္ဖို႕လိုေလျပီ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရေသာ အမတ္ ၅၀% ေက်ာ္မွာ အရည္အျခင္းမရွိသူမ်ားျဖစ္၍ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္သူ မရွိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူမ်ားစဥ္းစားၾကဖို႕ျဖစ္သည္။ ရဲရဲေတာက္ မိန္႕ခြန္း ဆိုသည္မွာ ၾကီသီးထဖြယ္နားေထာင္၍ ေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္ျဖစ္တတ္သည္။

ယခုလည္း NLD တြင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ သူမ်ား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံၾကဦးမည္။ ၂၀၁၀ တုန္းကလည္း  သပိတ္ေမွာက္ဆိုေတာ့ သူတို႕ပဲျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းျငိမ့္ ဆိုသည္မွာ ၾက့ံဖြံ႕ပါတီတြင္သာမဟုတ္ NLD ပါတီတြင္ လည္း ထိုနည္း၎ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မဟာမိတ္ပါတီ MYANMAR NATIONAL CONGRESS မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ (၃) ေနရာ ၀င္ျပိဳင္မည္။ ျပည္သူအတြက္ မွန္ရာကိုေျပာမည့္သူမ်ား။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရကိုသာမက NLD ၏ အမွားမ်ား ကိုပါေထာက္ျပမည့္ သူမ်ား အေရြးခံမည္။

ျပည္သူက သတိၱရွိဖို႕လိုသည္။ သတိရွိဖို႕လိုသည္။ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင့္ျငိမ့္မ်ားကို ေရြးမိလွ်င္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား အမွန္ေျပာမည့္သူမ်ား လြတ္ေတာ္ထဲမေရာက္ျဖစ္မည္။

မူ၀ါဒေရးရာဌာန.

Sunday, 04 March 2012 01:20
AddThis Social Bookmark Button
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ လ်ာထားသည့္ လိႈင္ျမစ္ေရတင္(ေကြ႔တန္းရႇည္) စီမံကိန္းအတြက္ အႀကိဳေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏႇင့္သန္႔ရႇင္းမႈဌာနမႇ သတင္းရရႇိသည္။
လိႈင္ျမစ္ေရတင္(ေကြ႕တန္း ရႇည္)စီမံကိန္းမႇာ ေမႇာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေကြ႔တန္းရႇည္ရြာအနီး လိႈင္ျမစ္၏ အငန္ဓာတ္ေလ်ာ့နည္းသည့္အပိုင္းမႇ သန္႔စင္ ကာေပးေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း ၉၀ ခန္႔ ရရႇိမည္ဟု ေမွ်ာ္မႇန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လက္ရႇိလူဦးေရႏႇင့္ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ေရေပးေ၀ႏိုင္မည့္ ေရအရင္းအျမစ္သစ္မ်ား လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ အဆိုပါစီမံ ကိန္းကို ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏႇင့္ ျပည္တြင္းရႇိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လက္ရႇိလူဦးေရက ေျခာက္သန္းနီးပါးေလာက္ ရႇိပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၄၀ ခုႏႇစ္မႇာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မႇာ လူဦးေရ ၁၀ သန္းျဖစ္လာမယ္လို႔ မႇန္းထားတဲ့အတြက္ ေရ လံုေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနတယ္။ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းအသစ္ေတြ ရႇာေဖြေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေတြ႔ရႇိထားတဲ့ ေမႇာ္ဘီက လိႈင္ျမစ္ေရတင္(ေကြ႔တန္းရႇည္) စီမံကိန္းေတြအတြက္ အႀကိဳေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက တစ္ေန႔ကို ဂါလန္ ၉၀ ေလာက္ရမယ္။ စီမံကိန္းကလုပ္ရမယ့္ ပမာဏႀကီးမားတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ဆိုရင္ နည္းနည္းၾကာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရျမန္ျမန္ေပးေ၀ႏိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္သြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေရေပးေ၀မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ႔ ဒါပထမဆံုး ပူးေပါင္းျပဳလုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ MoU လက္မႇတ္ထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏႇင့္သန္႔ရႇင္းမႈဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ယင္းစီမံကိန္းကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရႇ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းႏႇင့္ အမႇတ္ ၇ လမ္းဆံုရာ စစ္ပင္ေတာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။.

No comments: