Saturday, March 3, 2012

သာကူးမွန္ေျပာင္း လွရိုးမရွိ

..သာကူးဆိုသည္မွာ ေနရာေကာင္းတစ္ခုမွ ပို၍ ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုသို႕ ေျပာင္းသြား၍  မိမိကိုယ္ က်ိဳး ကိုသာၾကည့္ျပီး မိမိ ယခင္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ၊ တနည္း အားျဖင့္မိမိအားေက်းဇူးျပဳခဲ့ေသာ လူ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု အား  စံုကန္ျခင္းမ်ိဳးကိုေခၚပါသည္။ လမ္း မွားသို႕ ေရာက္ေနသူတစ္ေယာက္ လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးၾကေတာ့ သာကူးဟုမေခၚပါေခ်။

ဥပမာအားျဖင့္ NLD မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္ အစရွိေသာ ေခါင္း ေဆာင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ သူတို႕သည္ တစ္ခ်ိန္က အာ ဏာရွင္ ေန၀င္းခိုင္းသမွ်လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္၍ လူထုဘက္မွ ရပ္တည္ျပီး  အျမင္မွန္ရ လာသည္ ကို သာကူးဟုမေခၚႏိုင္ပါ။

မိမိရပ္တည္ေနေသာေနရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိထားေသာ္လည္း ထိုေနရာႏွင့္မွ အားမရပဲ ပိုေကာင္းမည္ဟု ထင္ေသာေနရာသို႕ေျပာင္းသြားသည့္ ေမာင္ျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဒၚေနရည္ဗေဆြ၊ ေဒါက္တာျမဥာဏစိုးလိုလူမ်ိဳးမ်ားၾကေတာ့ သာကူးမွန္ေျပာင္း ဟု ေခၚေလသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-- ေမာင္ျဖိဳးမင္းသိန္းသည္ မိမိယံုၾကည္ရာကို တည့္တည့္မတ္မတ္လုပ္ ႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာကိုရထား၏။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ဥကၠဌျဖစ္၏။ သူကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ပါတီကို ပစ္၍ ေျပးသည္ဆိုမွေတာ့ ထိုသူအားမည္သို႕ သေဘာထားမည္နည္း။ ျပည္သူအတြက္ မေတာ္မ တရားျပဳေသာပါတီမွထြက္ေျပးလာပါသည္ဟု ဆို၍ မရေခ်။ ထုိပါတီမွာသူသည္ဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အျပင္ တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ သူသည္ ေကာင္းေသာေနရာမွ ပိုေကာင္းသည္ဟု ထင္ ေသာေနရာသို႕ ကူးေျပာင္းသြားသူ သာကူးသာျဖစ္ေလသည္။

ေဒၚေနရည္ဗေဆြဆိုသည္မွာလည္းထိုနည္း ၎ျဖစ္ေလသည္။ သူတည္ေထာင္ခဲ့ေသာပါတီမွာ သူကိုယ္ တိုင္ အၾကီးအကဲတစ္ေယာက္ျဖစ္၏ပါတီကို တည္ေထာင္သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္၏ ။ မိမိပါတီကို ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႕မၾကိဳးစား၊ မိမိအားေခါင္း ေဆာင္တင္ထားေသာ ပါတီ၀င္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို မေထာက္ပဲ ပိုေကာင္းသည္ဟုထင္ေသာ ပါတီသို႕ ကူး ေျပာင္းေလ၏။ NLD တြင္ ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရလုပ္ ပါမည္ဟု လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာေသာ္လည္း ေနရာတစ္ေနရာအတြက္ လာသည္ဆိုျခင္းကို လူတိုင္း သိေလသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ထင္ရေသာေနရာကိုေျပာင္းသည့္အတြက္ သာကူးမွန္ ေျပာင္းမည္ေလ၏။

ေလွငယ္ေလးေပၚမွာ ေမာ၍ သေဘၤာၾကီးေပၚ ေရာက္မွစိတ္ေအးရသည္ဆိုေသာ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ လည္းရွိေသး၏။ သူကိုတိုင္ အမတ္ျဖစ္ဖို႕ အစအဆံုး ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ေသာပါတီ ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ မိမိ အားမဲေပးခဲ့ေသာျပည္သူမ်ား၏  မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ပဲ စြန္.ခြာခဲ့ေသာပါတီကို ေလွငယ္ေလးႏွင့္ ႏွုိင္း၍ ပုတ္ခတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို သာကူးမွန္ေျပာင္းမေခၚလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မိုက္မဲရာက်လိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရဖို႕ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ျပိဳင္ဘက္ပါတီျဖစ္ေသာ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အင္အားၾကီးသည့္ အျပင္ NO VOTE သမားမ်ား၏ မူ၀ါဒ အမွားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရေသး၏။ ျပည္သူ၏ ရဲ၀့ံစြာမဲေပးမႈေၾကာင့္ သာ ေဒါက္တာ ျမဥာဏစိုး တစ္ေယာက္ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေခါင္းေပါင္းစ ေထာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ ေနာင္တစ္ၾကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အင္အား ၾကီးပါတီကို ကပ္ထားႏိုင္မွျဖစ္မည္ဟု ထင္ပံုရေလသည္။ ျပည္သူကို ေလွ်ာ့တြက္ေလ၏။ ျပည္သူက ထိုသူမ်ိဳးကိုဘယ္ေတာ့မွ မဲေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ဆရာ၀န္လူငယ္ေလး မသိရွာေပ။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အာဏာရွင္ကိုသာမက အေခ်ာင္သမား သာကူးမ်ားကိုပါ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာကာလျဖစ္၏ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို သာကူးမွန္ေျပာင္းမျဖစ္ေစဖို႕သင္ၾကားေပးရေပမည္။ သာလွ်င္ကူးဖို႕လမ္းျပ ေပးလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သည္ လမ္းျပေကာင္းမဟုတ္ေတာ့။  ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္သာ မက မိမိတို႕၏ ဘ၀ ရည္တည္မႈနယ္ပယ္တြင္လည္း သာကူးမျဖစ္ဖို႕လို၏။ လူငယ္မ်ားအဖို႕ မိမိဘ၀ မိမိရပ္တည္ခ်က္တြင္ ခုိင္မာ စြာရပ္တည္ျခင္းကို သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕က လမ္းျပေပးရမည္ျဖစ္ေပ၏။ လူဘ၀တြင္ နိမ့္က်ေနသည္ မ်ားရွိႏိုင္သလို၊ ျမင့္မားေသာ ေနရာတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္၏။ မည္သည့္ဘ၀တြင္ ရပ္တည္ရသည္ျဖစ္ေစ လက္ ရွိဘ၀ထက္ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေနရာကေတာ့ ရွိစျမဲျဖစ္ေလသည္။ အျမင့္တက္လွ်င္ ျပီးေရာစိတ္ထား ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတတ္ျခင္းမ်ိဳးဆိုသည္မွာ ဘ၀တြင္ ထားရွိအပ္ေသာ စိတ္ထားလည္းမဟုတ္ပါေခ်။

သာကူးမွန္ေျပာင္း မရွိေကာင္းသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားကို လက္ခံလိုက္ေသာ NLD အတြက္ေတာ့ မည္သို႕ျဖစ္မည္လဲ။ မိမိပါတီ အင္အားေကာင္လွ်င္ ျပီး ေရာ ဆိုသည့္ သေဘာထားျဖင့္လက္ခံခဲ့ျခင္းေပလား။ အျခားပါတီမ်ား အင္အားနည္း၍ ပ်က္လွ်င္ ျပီးေရာ ဆိုသည့္ သေဘာလား။ ၂၀၁၀ ကိုေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ ပါတီမ်ား အင္အားခ်ိနဲ႕၍ ပ်က္လွ်င္ ျပီးေရာေပ လား။
ယခု နမူနာအျဖစ္တင္ျပခဲ့ေသာ သူမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႕စြန္႕ခြာခ့ဲေသာ ပါတီမွ ပါတီ၀င္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေထြေထြ စိတ္ဓါက်ဆင္းမႈျဖစ္ျပီး ပါတီ ရပ္တည္မႈ ေလွ်ာ့ရဲ ခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား ၌ အထူးပင္တာ၀န္ရွိေလသည္။ ၎တို႕စြန္႕ခြာခဲ့ေသာပါတီမ်ားမွာ ျပည္သူ၏ အက်ိဳးကိုလိုလိုလားလားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာပါတီမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာက သည္ မတည္ျငိမ္ေသး။ ယခုလို အျဖစ္မ်ိဳး ဆက္လက္ေပၚေပါက္ဦးမည္ဟုသာ မွန္းဆရေပမည္။

မည္သူပင္ျဖစ္ေစ သာကူးမွန္ေျပာင္း လွရိုးမရွိေၾကာင္းကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို သင္ၾကားရေပလိမ့္မည္။ မိမိယံုၾကည္ရာကိုလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ သာကူးမွန္ေျပာင္း စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

      ေကာင္းျမတ္သူ
      မူ၀ါဒေရးရာဌာန
ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြနု္ဂရက္


..

No comments: