Wednesday, July 27, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္ၾကည္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား စုစည္းတင္ျပခ်က္

...


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္ၾကည္တို.ေတြ. ဆံု ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကိုအင္အယ္ဒီပါတီတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။ ဦးေအာင္ၾကည္တင္ျပလာေသာအခ်က္မ်ားမွာ အင္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေၾကာင္းအဓိကတင္ျပတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ NLD ေနျဖင့္ ၎ တို.အစိုးရအား ယံုၾကည္စြာဆက္ဆံရန္ေဖၚျပပါရွိျပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ရည္ရြယ္၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆို.မႈမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ NLD မွတစ္တတ္တစ္အားပါ၀င္ပါရန္လည္း တင္ျပပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းေရးမ်ားကို ျပင္ပမီဒီယာမ်ားသို. ထုပ္ေဖၚျခင္းမျပဳဖိုကိုလည္းဦးေအာင္ၾကည္က အထူးဂရု ျပဳတင္ျပတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ တရား၀င္ေတြ.ဆံုျခင္းျဖစ္ျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အားတိုက္ရိုက္အစီရင္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ကိစၥမ်ားနဲ.ပတ္သက္ျပီး အထူး ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္လိုသည့္လုပ္ငန္းအလိုက္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္မွ NLD အေနျဖင့္ တရား၀င္ရပ္တည္ဆဲပါတီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦးအေန ျဖင့္လုပ္ေဆာင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရဖက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားပိုမုိလုပ္ေဆာင္ဖို.လိုအပ္ပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားလြတ္ေပးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို NLD အေနျဖင့္ျမင္ျခင္ပါေၾကာင္း။

ဦးေအာင္ၾကည္မွ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္သည္ႏွင့္အမွ် အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလြတ္ေပးသြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း။ ၎တို.အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း အစိုးရေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ ေစ့ငွဖို.မလြယ္ကူပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို.အေနျဖင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ NLD ပါတီ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး ပါတီ၏ ရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရမွလည္း သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေပးရန္တင္ျပခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္အဖြဲ.အစည္းမ်ားအတြင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးၾကျပီး အဆင္သင့္ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံေတြ. ဆံုၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.အေနျဖင့္သံုးသပ္သည္မွာ ဦးေအာင္ၾကည္မွ NLD သို. တရား၀င္ရပ္တည္၍ အစိုးရအား ထိပ္တိုက္ရင္ ဆိုင္မႈမ်ားမလုပ္ရန္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ျဖင့္လာေရာက္အသိေပးျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ျပီး NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိပါက အစိုးရႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားသာျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟုသာယူဆပါသည္။


...


No comments: