Tuesday, July 26, 2011

၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအားေထာက္ခံေနေသာ အင္အယ္ဒီ

..

အင္အယ္ဒီ၏ ၂၉-၆-၂၀၁၁ ေၾကျငာခ်က္အားေ၀ဖန္ျခင္း


အင္အယ္ဒီတြင္ေရွ.ေနမ်ားလူတြင္က်ယ္လုပ္ေန၏။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ဥပေဒ ေရးရာအကိုးအကားမ်ား ျဖင့္ တရားရံုးတြင္ဆင္ေျခေပးသလိုလုပ္ျခင္းက လြန္စြာမွားယြင္းေနေပ၏။ အင္အယ္ဒီကိုယ္တိုင္ လက္ခံမထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ဆင္ေျခေပးျခင္းက အင္အယ္ဒီ၏ ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အဆံုးအမကို ခံယူသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနေပ၏။ ေၾကျငာခ်က္ကို ဖတ္ရျခင္းအားျဖင့္ အေရးအသားႏွင့္ ကိုးကားခ်က္အား လံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးကိုနား မလည္ေသာ ေရွ.ေနမ်ား၏ လက္ခ်က္မွန္းသိသာလွပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာျပသနာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္မေျဖရွင္းပဲ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲေသာနည္း ျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အင္အယ္ဒီ၏ ၂၁ ရာစု ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚတစ္ရပ္လားမေျပာတတ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဒီပဲရင္းကိစၥျဖင့္ အဖမ္းခံရမႈအေပၚ ျပန္လြတ္ေပးေရးအတြက္ အယူခံ၀င္သည့္ လုပ္ရပ္အပါအ ၀င္  အင္အယ္ဒီ ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ တရားရံုးတြင္ အေရးဆိုျခင္းမ်ားအား လံုးတို.မွာ ႏိုင္ငံေရးျပသနာအား တရားေရးျပသနာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းသက္သက္ျဖင့္ မေအာင္ျမင္မႈကိုသာျဖစ္ေစခဲ့၏။

တရားစြဲသည္ဆိုကတည္းက တရားရံုးအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္၍ တရားသူၾကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံ လိုက္ရန္သာလွ်င္အေၾကာင္းရွိေတာ့သည္ကို ေရွ.ေနမ်ားနားလည္ဖို.ေကာင္းပါသည္။ တရားသူၾကီးဘာဆံုး ျဖတ္မည္ကိုသိသိႏွင့္ တရားစြဲလိုက္သည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ.၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္အစိုးရတစ္ရပ္ ၏ဆံုးျဖတ္မႈမဟုတ္ေတာ့သလိုျဖစ္ေစခဲ့၏။ တရားသူၾကီး၏ ဆံုျဖတ္ခ်က္မွန္ျခင္းမမွန္ျခင္းႏွင့္ တရားသူၾကီး မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ အာဏာပိုင္အဖြဲ.မွခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းရွိမရွိဆိုျခင္းမွာ တရားစြဲျပီးမွ ရေသာ ေနာင္တသာ လွ်င္ျဖစ္၏။(ကၽြႏ္ုပ္တို.၏ ေ၀ဖန္ခ်က္အားဂုဏ္ သိကၡာရွိစြာျပန္လည္ေ၀ဖန္ႏိုင္ပါသည္။ ဘေလာက္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ )

1 comment:

ခုိင္မင္းေက်ာ္ said...

ဒီမုိကေရစီ ကြန္ဂရက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခါင္းေကာင္းလွခ်ည္လား။ NLD က ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိေရာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိေရာ၊ ဒါေတြ ျဖစ္လာမယ့္ ေရွ ့က အဆင့္ေတြျဖစ္တဲ့ ညီလာခံကုိေရာ တရား၀င္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တယ္။ အဲတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပုံကုိ မေထာက္ခံျခင္းေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး မရွိဘူး၊ ျမန္မာ စစ္ အစုိးရဟာ ကုိယ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ ကုိ ကုိယ့္တုိင္ေတာင္ မလုိက္နာဘူး ဆုိတာ အပါအ၀င္ သူ ့အရုိးႏွင့္ သူ ့ကုိ ထုိးရင္း တုိက္ပြဲ၀င္တဲ့ တုိက္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက တုိက္ကြက္တခုလုိ ့ ျမင္တယ္။ ဆန္ ့က်င္ျပီး ထိပ္တုိက္ရင္တဲ့ နည္းလမ္းတခု တည္းႏွင့္ စစ္အစုိးရကို အႏုိင္တုိက္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကတည္းက စစ္အစုိးရ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားျပီေပါ့။ ဒီနည္းလမ္း တခုတည္းႏွင့္ မရလုိ ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ ပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္တာ ကုိ ရန္သူ အားရ ကုိယ့္လူ ေထာက္ခံမွဳ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ကြန္ဂရက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ား ဦးေခါင္းဟာ အုန္းသီး အဆင့္ေလာက္ပဲလား