Monday, April 16, 2012

အဂၤလန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး လန္ဒန္ သၾကၤန္ပြဲသို.တက္ေရာက္

..                                                                                                           ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)


သံအမတ္ၾကီးတစ္ေယာက္ သၾကၤန္ပြဲတစ္ခုသို. တက္ေရာက္သည္မွာ ထူးဆန္းေသာကိစၥတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ ေခ်။ ထူးဆန္းသြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း က လန္ဒန္သၾကၤန္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးေလာက အတိုက္အခံမ်ားက က်င္း ပ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ ျပည္ပရွိအတိုက္အခံ မ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအၾကား နားလည္မႈ ႏွင့္ ယံု ၾကည္ မႈ ျပသသည့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္လို.သံအမတ္ၾကီးက တင္ျပခဲ့၏။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္သို. တက္ေရာက္ေသာပရိသတ္မ်ားက ယခုႏွစ္တြင္ ထူးထူးကဲကဲမ်ားျပားလွသည္။ ပြဲေတာ္အား တာ၀န္ယူက်င္းပေပးေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ ကလည္း ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ ယခုႏွစ္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဆိုင္း၀ိုင္းျဖင့္လည္း ဧည့္ခံႏိုင္ခဲ့သည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာျဖင့္ အေမရိက မွ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ဆိုင္းဆရာ ရြားစားေက်ာ္တစ္ဦးကလည္း ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ လန္ဒန္ ျမိဳ႕ၾကီးတြင္ ဆိုင္းသံ တညံညံျဖစ္ခြင့္ရခ့ဲသည္။

ဆိုင္း၀ိုင္း အစံု မွာလည္း ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ မွ အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ ျမန္မာ မူျမန္မာဟန္ကို တင္ ျပရရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မွာ၍ ၀ယ္ယူထားျခင္း ျဖစ္၏။ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ရြာစားေက်ာ္တစ္ဦးလည္း အခ်ိန္ကိုက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္  ဆရာေတာ္စုေဆာင္းထားေသာ ဆိုင္း၀ိုင္းလည္း အသက္၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရမွလည္း သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမင့္ ခဲ့၏။ အမွန္ေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရသည္လည္း ျပည္ပ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္ပသာသနာျပဳ ဆိုင္ရာ အတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆက္ကပ္ေလ့ရွိသည့္ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဆရာေတာ္တစ္ ပါးျဖစ္ပါ၏။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ အားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ျပည္ပ သာသနာျပဳဆိုင္ရာဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူး မ်ား ဆက္ကပ္ဖို႕လိုေလျပီ။

သံအမတ္ၾကီး ေရာက္လာသည္ဟု ၾကားသိရပါသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္သူကလည္း သံ အမတ္ၾကီး အား သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါ၏။ ထိုသို.ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ျပန္မည့္ မူ၀ါဒအားလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဂၤလန္ အပါအ၀င္ ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း ျမန္မာျပည္သူ ျပန္မည့္ သူ မ်ားရွိပါေၾကာင္း။ သံအမတ္ၾကီး အေနျဖင့္ မည္သို႕မည္ပံုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လည္း ဟု ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။

သံအမတ္ၾကီးမွ မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္လိုသူမ်ားအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟု စာေရးသူအား ဂတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဂၤလန္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအေနျဖင့္ ေနာ္ေ၀ ႏွင့္ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပါ ပူးတြဲ တာ၀န္ယူရသည္ျဖစ္၍။ ၎ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အဂၤလန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွပင္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထူးဆန္းသည္တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ဘီဘီစီမွ ဌာနမႈးအပါ၀င္ ၀ိုင္းေတာ္သား ၁၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သံအမတ္ၾကီး အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ သတင္းယူျခင္း မျပဳျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ ၎တို႕ အေနျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲရုတ္တရက္ေတြ႕ဆံုလုိက္သည္ျဖစ္၍ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိျဖစ္သြားပံုရ ေပသည္။ အမွန္ေတာ့ ဘီဘီစီ ဌာနမႈး အပါအ၀င္ သတင္းသမားမ်ား ၁၀ ေယာက္ခန္႕တို႕  အေနျဖင့္ သတင္း ရွိရာေနရာတြင္ သတင္း မယူႏိုင္ျခင္းက တစ္စံုတစ္ရာလြဲေခ်ာ္ မႈတစ္ခုသာျဖစ္၏။

သံရံုး ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္မွာ ယခုသၾကၤန္ပြဲေတာ္သို႕ သံအမတ္ၾကီးလာေရာက္ျခင္း သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းပဲလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးယူ ခဲ့လွ်င္လည္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မ်ား ထိုသို႕ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ သမၼၾကီးသို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မွ အေရးဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း စာေရးသူမွ ဂတိျပဳခဲ့ပါသည္။

သံအမတ္ၾကီးဆိုသည္မွာ သမၼတၾကီးအားကိုယ္စားျပဳလာရသူျဖစ္သည့္ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရသကဲ့သို႕ သေဘာထား ရပါသည္။ သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႕ မွ အတိုက္အခံျမန္မာ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးအတြက္ သံရံုးသို႕ အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း အထပ္ထပ္ မွာၾကားပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံအသီးသီတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အတိုင္အခံ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပန္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ေရးသည္လည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ရေပမည္။ နယ္စပ္မွ အတိုက္အခံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ရန္ကုန္ ႏွင့္သြားလိုက္ျပန္လိုက္ လုပ္ေနၾကေလျပီ။ ျပည္ပရွိျမန္မာ မ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ေရးသည္လည္း ျငိမ္းျခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သင့္ ၏။ ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ျမန္မာမ်ားဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရး ၾကီးေသာ လူသား အရင္း အျမစ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕ အၾကံဳရွိေသာ လူသားအရင္း အျမစ္မ်ား မဆံုးရႈံးေစေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကရေပမည္။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ေရးမွာလည္း လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ေသာကိစၥျဖစ္ေလ၏။ သမၼတ အေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ျပန္လာေရးအတြက္  မိန္႕ခြန္းအျဖစ္ သာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ခုျဖစ္မလာေသး၍ ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေတာ့ ေသာ အျခား ႏိုင္ငံသား ခံယူျပီးသူမ်ားအတြက္ ဗီစာျဖင့္ ၀င္ခြင့္ျပဳႏိုင္ ေသာ္လည္း TRAVEL DOCUMENT ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မဟုတ္သူ ျမန္မာမ်ား အတြက္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိျဖစ္ေနၾက၏။ အမွန္ေတာ့ Travel Document ဆိုသည္ မွာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မဟုတ္ သျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား ျမန္မာ Passport ထုပ္ေပး၍ ရပါသည္။ ထုပ္ေပး၍ မရႏိုင္ ဟု ဆင္ေျခေပးလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရေသာ္၎ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ မ်ား အရေသာ္၎ Travel Document ကိုင္ေဆာင္ သူအား ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။

မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ အတိုက္အခံမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာသာလွ်င္ ျဖစ္၍ လူ၀င္ မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ျပႆနာအျဖစ္ အတားအဆီး မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္၏။ အစိုးရႏွင့္ လြတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးကိစၥတြင္ Travel Document ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုပ္ေပး လိုက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူ ဆံုး ေျပလည္မည္သာလွ်င္ျဖစ္၏။ Travel Document ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတန္း အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္သာလွ်င္ျဖစ္၏။  Travel Document ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအ မွတ္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ေပးခဲ့လွ်င္ ထိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူ ၍ ျမန္မာျပည္သို႕ ဗီစာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ထိုသူမ်ား၏ လူသားအရင္းအျမစ္ကို လည္း ရယူ ႏိုင္ဖို႕ ခက္ခဲသြားေပလိမ့္မည္။

အေရးၾကီးသည့္ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ရပ္ကို တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရေသာ္ ၎၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ေသာ္၎ ေရးေထြး၍ မစဥ္းစား မိဖို.သာလွ်င္ျဖစ္၏။ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္တစ္ဦး အတြက္ ေသဒဏ္ထိုက္ေသာ အမႈကို က်ဴးလြန္သည့္ တိုင္ ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္သည့္ အတြက္ သမၼတက ပင္လက္ခံေတြ႕ဆံုႏိုင္ေသာ္ လည္း၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ မ်ားအတြက္ ၾကေတာ့ လူ၀င္မႈဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုပ္ေပးႏိုင္ပါ ဟူေသာဆင္ေျခက ျပႆနာကိုေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ႏိုင္ေခ်။ ထိုသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုပ္ေပးလိုက္ပါဟု သမၼတက စာတစ္ေၾကာင္းေရးခဲ့လွ်င္ တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါ၏။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ၂၀၁၂ ဧျပီလ လန္ဒန္သၾကၤန္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မွ ၾကိဳဆိုလုိက္ပါ၏။ ပြဲေတာ္သို႕ တက္ေရာက္လာေသာ ဆႏၵရင္းျဖစ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ား အၾကားေျပလည္ေစေရးဆိုသည့္ ကိစၥသည္လည္း ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တြင္ က်င္းပ မည့္ ျမန္မာပြဲေတာ္မ်ားသို႕လည္း သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ တကြ သံရံုးမိသားစု အားလံုးသို႕ပါ မိမိတို႕မွ မပ်က္မကြက္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟုလည္း သိေစအပ္ပါသည္။ ထို႕အတူ သံရံုး မွက်င္းပေလ့ရွိေသာ ျမန္မာ့ ရုိးရာ အခမ္းအနားမ်ားသို႕လည္း ျမန္မာ အတိုက္ အခံႏိုင္ငံသားတို႕အားဖိတ္ၾကားရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆ နာဆိုသည္မွာ သေဘာမတူလွ်င္ ရန္သူ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း၊ သေဘာတိုက္ဆိုင္ၾကပါက အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္၏။
..

No comments: