Saturday, May 14, 2011

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါတီရံပံုေငြ အတြက္ စီးပြားရွာမႈမ်ား ကန္.ကြက္သြားမည္          စစ္အာဏာရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုတရား၀င္စီးပြားရွာေဖြခြင့္ေပးတာဟာ စီးပြားရွာရင္ ပါတီတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း ေငြေၾကးအရႈပ္ေတာ္ ပံုမ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးတဲ့ လူ. အဖြဲ.အစည္း တုိင္းဟာ ေငြေၾကးနဲ.ပတ္သက္လာရင္ အထူးပဲ သတိထားရပါတယ္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာနဲ. ရပ္ တည္ႏိုင္ဖို. ဆိုတာ ဆယ္ စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာတည္ ေဆာက္ယူရ တတ္ပါတယ္။

          ပါတီကိုေထာက္ခံတဲ့ျပည္သူဟာ ပါတီနာမယ္ခံျပီးေရာင္းခ်တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ. ကုန္စည္ေတြကို ရံပံုေငြ ရရွိေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ၀ယ္ယူအားေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့အျမတ္ေငြေတြ ဘယ္ကိုေရာက္သြားမွာလည္းဆိုတာကို ျပည္ သူက သိခ်င္မွာပါ။ ဥပမာတင္ျပရရင္ က်ားျဖဴပါတီရဲ့ စီးပြားရွာေဖြမႈ နဲ.ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္ အစုရွယ္ရာေတြကို ျပင္ပကိုထုပ္ေရာင္းျပီး အျမတ္ရဲ့ ၇၅%ကိုအစုရွင္ေတြ ကိုခြဲေ၀ေပးျပီးက်န္၂၅%ကိုပါတီရံပံုေငြ အ ျဖစ္ရရွိေစမယ္လို.ေဖၚျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူက ရံပံုေငြအျဖစ္ ၀ယ္ယူအားေပးတဲ့ အျမတ္ေငြရဲ့ ၇၅ ရာႏံႈးကို ရွယ္ရာရွင္ ေတြကခံစားရမယ္ဆိုတာဟာ အမွန္ေတာ့ ရံပံုေငြဘန္းျပျပီး စီးပြားရွာတာသာျဖစ္ပါတယ္။ 

          အစုရွယ္ရာရွင္ေတြဟာ သူတို.အတြက္ အက်ိဳးမရွိရင္ ဘယ္အစုရွယ္ရာကိုမွ ၀ယ္ယူမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ပိုင္းမွာလည္း မိမိရဲ့ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမႈမပါရင္ မိမိ စီးပြားလိုသေဘာထား ျပီး ေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆိုလည္း ပါတီရဲ.စီးပြားလုပ္ငန္းဟာ အရႈံးေပၚျပီး အရွက္ကြဲ၊ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္း စတဲ့ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာနဲ. ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို စစ္အာဏာရွင္ အၾကိဳက္ျဖစ္သြားပါျပီ။ 

          လိုရင္းကေတာ့ ပါတီနာမည္နဲ. စီးပြားရွာတာဟာ ေကာင္းက်ိဳးကို မျဖစ္ေစႏိုင္ပဲ ဆိုးၾကိဳးကိုသာျဖစ္ေစ မဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ မိမိတို.ရဲ့မူ၀ါဒကို ရိုးသားစြာ တင္ျပျပီး ျပည္သူရဲ့ေထာက္ခံ မႈနဲ.လႈဒန္းတဲ့ရံပံုေငြနဲ.ပဲရပ္ တည္သင့္ပါတယ္။ အလြန္ဆံုးလုပ္ သင့္တဲ့အလုပ္က ရံပံုေငြပြဲေစ်း ေရာင္းျခင္း၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ စာအုပ္စာ တမ္းေရာင္းခ်ျခင္း အစရွိတဲ့ ရံပံုေငြရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သာ အာရံုစိုက္သင့္ပါတယ္။
          တစ္ပိုင္းမွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို.ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားပါတီမ်ား အေနနဲ. က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ၾကံ.ခိုင္ေရးလိုပါတီမ်ိဳးက ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေလာက္ ရင္းႏွီးႏိုင္တယ္ ဆိုတာသိ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို. အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ ခုေလာက္ရႏိုင္ဖို.ခဲယဥ္းေပမဲ့ ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ လုပ္ငန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

          သာဓကအျဖစ္ ဦးပိုင္နဲ. ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို. ကိုျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမ၀တီဘဏ္၊ ျမ၀တီရုပ္သံ စသည္ျဖင့္ စစ္တပ္ ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားရခဲ့တာကို ျပီး ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုအတြင္း ျမင္ေတြ.ရျပီးျဖစ္သလို ယခုလည္း ဒီအဖြဲ.အစည္း ေတြကပဲ အဓိက စီးပြားေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ.ရမွာပါ။
          ကၽြႏ္ုပ္တို. ဟာ ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးရဲ့ တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္ေရာ စီးပြားရွာေဖြမႈ အားလံုးကို ဆန္.က်င္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူလယ္လူရႈပ္ေတြဟာ စီးပြားလုပ္ဖို.အတြက္ ကုမၸဏီေထာင္တာမ်ိဳးမလုပ္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ျပီး စီးပြားရွာၾကတဲ့ေခာတ္ကိုေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
....

          

No comments: