Tuesday, January 3, 2012

ျမန္မာ့ေက်ာက္မီးေသြးထြက္ရွိမႈ သတင္းေပၚထြက္လာျပီ

Sunday, 01 January 2012 14:22
AddThis Social Bookmark Button
3
ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေယာင္ျပည္နယ္ မက္တဖြတ္စက္မႈဇုန္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကုိ ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေက်ာက္မီးေသြးအဓိက ထြက္ရွိရာ ေနရာ ၁၆ေနရာရွိၿပီး တန္ခ်ိန္သန္းေပါင္း ၂၇၀ေက်ာ္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးအဓိက ထြက္ရွိရာေနရာမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္း ေဒသတြင္ တည္ရွိေနသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးကေလး၀ - ေမာ္လိုက္ရွိ ပလူဇာ၀ါ/ေခ်ာင္းဆုံတြင္တည္ရွိမႈ တန္သန္းေပါင္း ၈၉ သန္း၊ ကေလး၀တြင္ ၈၇ဒသမ ၇၈ သန္း၊ တမူးရွိ ဓားေသြးေက်ာက္တြင္ ၃၃ ဒသမ ၉၁ သန္း၊ကႏီၷရွိ မဟူေတာင္တြင္ ၀ ဒသမ ၈၀သန္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ရွိ ေက်ာက္တံခါးတြင္ ၀ဒသမ ၅၄ သန္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္နီတြင္ ၀ ဒသမ ၂၅ သန္း၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ခင္ဦးရွိ သင္းေပါင္တြင္ ၀ ဒသမ ၀၈ သန္း၊ ေကာလင္းရွိ ႀကိဳ႕ပင္တြင္ ၀ ဒသမ ၀၃ သန္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္းရွိ တီက်စ္တြင္ ၂၀ ဒသမ ၂၀ သန္း၊ ေက်းသီးမံစံတြင္ ၃၇ ဒသမ ၀၀ သန္း၊ လား႐ႈိးရွိ နမၼတြင္ ၂ ဒသမ ၈၀ သန္း၊သီေပါရွိ ဆန္ေလာင္တြင္ ၁ ဒသမ၆၀ သန္း၊ ကေလာရွိ အင္းပင္တြင္ ၀ ဒသမ ၂၂ သန္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တနသၤာရီရွိ ေမာ့ေတာင္တြင္ ၃ ဒသမ ၆၀ သန္း၊ သိမ္ေတာတြင္ ၂ ဒသမ ၀၀ သန္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေမာက္ရွိလြယ္ဂ်ယ္တြင္တန္သန္းေပါင္း အေျမာက္အျမားတည္ရွိေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္(၃)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဌာနက လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အေနျဖင့္ ၂ ဒသမ ၈ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္၄၃ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားက ၅၃ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုထုတ္လုပ္မည္ဟုသတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိထားသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ပုိ႔ျခင္း ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မီးေသြးအမ်ားဆုံး တင္သြင္းေနေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

No comments: