Friday, July 23, 2010

ေထာင္ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးၾကိဳးပမ္းမည္ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ Jail Manual ေခၚအက်ဥ္းေထာင္လက္စဲြႏွင့္
  ေထာင္တြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္   


         ျမန္မာျပည္ရွိေထာင္မ်ားက ကိုလိုနီစနစ္၏ အေမြဆိုးျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္႕တိုင္ ေအာင္ထိုအေမြဆိုးကိုမျပင္ ေသး။ ျမန္မာျပည္တြင္းေထာင္အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္သိုက္က အသိဆံုးျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီမထြန္း ကားသေရြ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည္ကေတာ့ရွိေနဦးမည္။ယ ေန႕ပါတီ ဥကၠဌသည္ ေျပာမွားဆိုမွား ၊ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္မွား၍ ေနာက္တစ္ေန႕သံတိုင္ေနာက္ေရာက္ႏိုင္၏ ။ 

          သို႕အတြက္ သံတိုင္ေနာက္ေရာက္ဖူးသူကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္သံတိုင္ေနာက္ေရာက္လွ်င္ဒုကၡမေရာက္ေစဖို႔အေရး ယ ခုကတဲက ၾကိဳးပမ္းထားမွေတာ္ကာက်မည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း အသက္ၾကီးျပီ။ အိမ္မွလည္းေထာင္၀င္စာ လိုက္ေတြ႕ ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ ။ ႏိုင္ငံတကာ Pressureကလည္းေထာင္ထဲတြင္ ဘာမွအရာမေရာက္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကူညီေနၾကသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ဆိုင္းဘုတ္တတ္ရံုမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေကာင္းေကာင္းသိ၏ ။

          ေထာင္ထဲတြင္အေျခအေနကဆိုး၏ ။ နဂိုကမွ Jail Manual က ဒုကၡေပးရတဲ့အထဲ ထို Jail Manualထဲက ေကာင္းတာေလးေတြ က တစ္ခုမွမရွိေတာ့၊ စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးမထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအသစ္မ်ားကသာ ထပ္တိုးျမဲျဖစ္၏။

          ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ ယခင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုေပးေသာ B Class ဆိုသည္က ယခုေခတ္တြင္မရွိေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို.အားလံုး C Class ျဖင့္သာေနခဲ့ရသည္။ ေထာင္သားတစ္ေယာက္ကိုေပးေသာ အစားအေသာက္စာရင္းက အင္းစိန္ေထာင္၀င္းအတြင္းရွိ ရိကၡာဂို ေထာင္၀ တြင္ကပ္ထား၏။ ထိုစာရင္းအတုိင္းကၽြႏ္ုပ္တို႕ထံဘယ္ တံုးကမွေရာက္မလာခဲ့။ Jail Manual တြင္ အက်ဥ္းသားေလွ်ာ့ရက္ ကို ေဖၚျပထား၏။ ယခုေတာ့ေလွ်ာ့ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကမာၻ ျခားသြားျပီ။

          အျခားေထာင္ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တြင္ပါ၀င္ေသာ ေထာင္၀င္စာပိတ္ျခင္း၊ တိုက္ပိတ္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခြင့္ပိတ္ျခင္း၊ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခါင္းစြပ္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္စီး ခိုင္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေအာင္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ေဆး၀ါးကု သမႈမေပးျခင္း၊ အစားအစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊မစင္ပံုေဘးတြင္အိပ္ရ ျခင္း၊ လူေပါင္းမ်ားစြာေနရျခင္း စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးစံုလွသည္။ဒါကဥပေဒ ဆိုင္ရာႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ားျဖစ္၏။

          ေနာက္တစ္ခုက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာင္ဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္၏။ ေထာင္အေဆာက္အဦးမ်ားက ကိုလိုနီေခတ္အေမြမ်ားျဖစ္၍ ေထာင္ထဲတြင္ အိမ္သာမရွိ၊ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္လည္းအိမ္သာမရွိ၊ အက်ဥ္းသားဦးေရႏွင့္ေထာင္ေနရာကမမွ်။

         အိမ္သာမရွိေသာစနစ္ကညဘက္တြင္အခန္းထဲရွိေသး ကန္ထဲတြင္အေပါ့သြားရ၏၊သံစည္ပိုင္းျပတ္ေပၚတြင္တန္းထိုး၍ မစင္စြန္႕ရ၏။ထိုအခါမနက္မိုးလင္းလွ်င္ ခ်ီးပံုး၊ ေသးပံုးထမ္းရေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းမ်ားေပၚလာေတာ့၏။

          အျခားေသာဒုကၡမ်ားကေတာ့ ျခင္ကိုက္ျခင္း၊ ၾကမ္းပိုးကိုက္ ျခင္း၊ ၀ဲႏွင့္ယားနာမ်ားေပါက္ျခင္း၊ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာယင္ေကာင္ ထုၾကီးႏွင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား၊ ပန္းကန္ျပားျဖင့္ ေလး ငါးခြက္ ခန္႕သာေရခ်ိဳးရျခင္း၊ျခင္ေထာင္မရွိ၊ေစာင္မရွိ ေခါင္းအံုးမရွိစသည္ တို႕ျဖစ္သည္။

          သို႕အတြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႕ျပင္ဆင္ရမည္က Jail Manual တစ္ခုတည္းသာမက ေထာင္တြင္းအေဆာက္အဦပံုစံ၊ မိလႅာစနစ္၊ သန္႕ရွင္းေရး၊ ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အ ထည္မ်ားသံုးစြဲခြင့္၊ေလွ်ာ့ရက္ရရွိေရး စသည္ျဖင့္ေသာအ က်ဥ္းသားအခြင့္အေရးတို႕ျဖစ္၏။ 

          ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမွ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ဥ္း ေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


     ေကာင္းျမတ္သူ
    (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
1 comment:

Miss said...

Thanks for your fresh idea to implement this ''Jail Manual" for the Political prisoners.
Well said & great Policies for the people of Burma (Myanmar). Welcome to MDC party and best wishes !!!
...Myat...