Tuesday, January 24, 2012

ကၽြႏ္ုပ္တို.၏ မဟာမိတ္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရျပီ

ပါတီ၏ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

. ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ ပါတီကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ားသိၾကသည့္ အတိုင္း ထုိအခ်ိန္က ပါတီမေထာင္ေရး ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေရး လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပင္း ထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား ႏွင့္ ပါတီေထာင္သူမ်ားအား ရန္သူ႕လူဟု တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႕က်င္ေရး အယူအဆမ်ားျပင္းထန္သည္ျဖစ္၍ ပါတီ၏ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိဳ႕ အနီးကပ္မွ ေသြးပ်က္၍ ႏႈပ္ထြက္သြားသျဖင့္ အနည္းဆံုး ၃ ေယာက္မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ပါတီ ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

NO VOTE လႈပ္ရွားမႈ ကို ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ပိုက္ဆံထုတ္ေပး


ဤ သို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္ေသာ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲNO VOTE  သမား မ်ားအား ဆန္႕ က်င္၍ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွ ရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲဆန္႕က်င္ေသာ NLD ၏ေနာက္ လိုက္ေနာက္ပါမ်ားက ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ မဲဆြယ္ရာေနာက္သို႕လိုက္၍ NO VOTE စာရြက္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွၾက၏။ ထို NLD ၏ ေနာက္လိုက္မ်ား ထိုသို႕ ဒုကၡေပးႏိုင္ရန္ ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက ပိုက္ဆန္ထုတ္ေပးခဲ့၏။ NO VOTE လုပ္လွ်င္သူတို႕ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီသာ အႏိုင္ရမည္မဟုတ္ပါလား။

NO VOTE လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ရန္ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ မဲရံုတစ္ရံုလွ်င္ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က်စီျဖင့္ မဲရံု ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ မထားႏိုင္ခဲ့ေတာ့ပါ။ ဤသို႕ျဖင့္ ၾကံ့ဖြတ္တို႕ စိတ္တိုင္းက် မဲခိုးခြင့္ ရခဲ့၏ ။ မဲမ်ား လဲလွယ္ခြင့္ရခဲ့၏။ NO VOTE ဟူေသာ မူ၀ါ ဒအမွား တစ္ရပ္ေၾကာင့္ျပည္သူ႕မဲမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရ သည္။ ပါတီပ်က္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုသို႕ေရာက္ရန္ ၅ ႏွစ္ေစာင့္ခဲ့ရေလျပီ။ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ေနရာအနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္၏။

ဤသို႕ျဖင့္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ အဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ ဥကၠဌ ဦးေကာင္းျမင့္ ထြဋ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ား ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ပါတီသစ္ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့၏။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္အား ျပည္ပ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး လုပ္ေသာ မဟာမိတ္ပါတီအျဖစ္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါတီမရွိ ျပိဳင္ဘက္ပါတီသာရွိ

ပါတီ ၂ ရပ္စလံုးကို တည္ေထာင္သူမ်ားမွာ ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသား မ်ား အျဖစ္ထက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အျဖစ္ ခံယူျပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူၾကသည္။ ဤ သို႕ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ သည္မွာ မွားယြင္းေသာမူ၀ါဒ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိန္လြန္မွ အျမင္မွန္ ရလာၾကေသာ NLD မွ အဖိုးအိုတစ္သိုက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အရွိန္အ၀ါကို သံုး၍ ပါတီေထာင္ ျခင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္း တို႕အား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည့္ အခါလည္းျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ NLD ဟူေသာ နာမည္ၾကီး ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူမ်ား သိရမည့္ အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီေလာက တြင္ ဦးေဆာင္ပါတီဟူ၍ မရွိပဲ ပါတီစံုတို႕သည္ ျပိဳင္ဘက္သာလွ်င္ျဖစ္ၾကကုန္၏။ မဲထ့ဲၾကမည့္ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕မဲထဲ့မည့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ ႏွင့္ မိမိ တို႕မဲထဲ့မည့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ မူ၀ါဒကိုသာ အကဲျဖစ္ရေလ့ရွိပါသည္။ NLD ပါတီအား ဦးေဆာင္ပါတီဟု သံုးႏႈံးေနျခင္းမွာ မွားယြင္းျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါ၏။ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပီး သူတို႕ပါတီသာလွ်င္ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သေယာင္ ေခါင္းေဆာင္ပါတီျဖစ္သေယာင္ ေရာခ်ေနၾက၏။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုတာဘာလဲ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမ်ားကလည္း NLD ကို၀န္းရံၾကဟူေသာ မွားယြင္းသည့္ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ၾက ၏။ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ၾက၏။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရား၀င္ တင္ျပ ၾက၏။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္း သားအဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္ပါတီ၏ လက္ကိုင္ဒုတ္ မွ မျဖစ္ရပါ။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဟု အမည္ခံထားသူမ်ားက NLD ကိုေထာက္ခံမႈျပဳျခင္းသည္ ၎တို႕ ကိုယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါ ပါတီတစ္ရပ္အားေထာက္ခံေစျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဤသည္ကို မည္သို႕မွ်ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္ကိုေထာက္ခံလို လွ်င္ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း မည္သည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းကိုမွ် ကိုယ္စားမျပဳေတာ့ေၾကာင္းေၾကျငာျပီး မွ ပါတီတစ္ရပ္ရပ္အားေထာက္ခံသင့္ေပသည္။

သို႕မဟုတ္ပါလွ်င္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုသည္မွာ အဓိပါယ္ မရွိေတာ့ျပီ။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယံုၾကည္ သည္ဆိုျခင္းမွာ လည္း မဟုတ္ေတာ့ျပီ။

သို႕ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ NLD ပါတီအား၀န္းရံပါမည္ဆိုျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ ေပးပါရန္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယံုၾကည္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီ မွ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။

တစ္ေန႕ေန႕တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားလည္း ပါတီတစ္ခုခုကို  တည္ေထာင္ ေကာင္း တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမွ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ေထာက္ခံပါသည္၊ ၀န္းရံပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သို႕သေဘာထားမည္လဲ ဟု ေျဖၾကည့္ေစလိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မည္သို႕သင္ၾကားေပးမည္နည္း။ မိမိယံုၾကည္ရာပါတီ တစ္ခုခုကို ေထာက္ခံရမည္ဟု သင္ၾကားမည္လား။ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္ မွာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ရမည္ဟုသင္ၾကား မည္လား။ အားလံုးစဥ္းစားၾကဖို႕ျဖစ္သည္။ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
   ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္