Sunday, January 15, 2012

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား (အပိုင္း ၅) ''၈၈ အုပ္စုမ်ား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္ျပီ"

..မယဥ္ေက်းေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသာ သတ္ၾကျဖတ္ၾက၏။ ယဥ္ေက်း ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲၾကီးမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ေနေသာ၊ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ေစ့စပ္ေပး ရျခင္းကို အထူးဂုဏ္ယူၾက၏။ သူတို႕ကုိယ္သူ တို႕လည္း ပိုမိုၾကီးက်ယ္သည္ဟု အထင္ေရာက္တတ္ၾက၏။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္ဆိုင္း ရန္၀င္ေရာက္ေစ့ စပ္၍ ဆရာၾကီးလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံၾကီးတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူတြင္က်ယ္ လုပ္မႈကို မနာလိုေသာ အျခားႏိုင္ငံၾကီးတစ္ႏိုင္ငံက ထိုတိုင္းျပည္တြင္ ပိုမိုသတ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ လက္နက္မ်ား ကူညီ၏၊ မတည္ျငိမ္ေအာင္ ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ၾက၏။

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္ရမည့္ အခ်က္မွာ ေတာ္လွန္ေရးလား လူသတ္ပြဲလား ဆိုသည္ကို ကြဲျပားစြာ သေဘာေပါက္ ႏိုင္ၾကဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ မယဥ္ေက်းေသာ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုသည္မွာ လူသတ္ပြဲမွ်သာ လွ်င္ ျဖစ္၏။ ေရကုန္ေရခမ္း တိုက္ပြဲ၀င္ ေသာ အလုပ္မွာ မရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ လႊဲမွား မႈတစ္ခု သာျဖစ္ပါသည္။

ယခုကာလတြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ ႏိုင္ငံတကာ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာၾကျပီျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးဘ၀သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပထမဆံုးေသာ ကူလူးဆက္ဆံမႈဟု ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာ စြာေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံဘူးေသာ အေတြ႕ အၾကံဳမရွိေသးပါ။ ျပီးခဲ့ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ စစ္အစိုးရအားဖိအားေပးရန္ သက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္ပါ၏။

ယခင္က ေထာက္ထြက္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟာ ယခုလြတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာ ေသာ ကာလကို လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ကို ဘယ္လို ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးမ လဲဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးျဖစ္၏။ ရုရွား MIG တိုက္ေလယဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ F16 တိုက္ေလ ယဥ္မ်ား ႏွင့္ အစားထိုးေသာ ကာလကို ေရာက္ရွိလာမည္လား ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား ေျဖရမည့္ကာလျဖစ္ေပသည္။ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးက ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ဆံုသြား၏။ ျမန္မာျပည္တြင္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းစရွာေနေလျပီ။ TOTAL ကုမၸဏီ ေရနံလာ တူးစဥ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိခဲ့သည္ကို မွတ္မိၾကဖို႕လိုပါလိမ့္ မည္။

ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈ ဟာ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္ေတာ္ သက္တမ္းဟာ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲဟာ လည္း ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ စိတ္ေျဖရာ ေျဖေၾကာင္းသာျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူအမ်ားက နားမေယာင္ၾကဖို႕လိုပါတယ္။

ျပည္သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကေျပာတဲ့ ရဲရဲေတာက္မိန္႕ခြန္းေတြကို မၾကာခင္မွာ နားဆင္ရေတာ့မယ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေမးခြန္းေတြ ေမးရမဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက်ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႕ ေရ ရရွိေရး၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏြားနဲ႕ လယ္ထြန္ေနတာ အဆံုးသတ္ရမည့္နည္းလမ္း၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း အိမ္ ျပန္လာႏိုင္ေရး၊ ပါတီစံုစနစ္ကို လက္ခံမည့္ နည္းလမ္း၊ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ႏွစ္ အပိုင္းအျခားနဲ႕ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေမးခြန္းေတြေမးျပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စား ေအာ္ဟစ္ေနမဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူ အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနဲ႕ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ျပီး။ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့ အရည္အျခင္းရွိမရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမယ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ျပန္လြတ္လာျခင္းပဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာ NLD ရဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကိုေထာက္ခံသြားမယ္လို႕ တင္ျပလိုက္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစိတ္၀င္စားေနတာက ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္မဲ့ မူ၀ါဒ ေတြကို ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ ေက်ာင္သားဆိုသူေတြဟာ အသက္ ၅၀ အရြယ္ ေတြျဖစ္ေနၾကပါျပီ။ ပါတီစံုစနစ္မွာ မိမိ ရဲ႕ပါတီနဲ႕ အျခားပါတီဆိုတဲ့ ကြဲျပားမႈရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူဟာ အာဏာရ သူျဖစ္ျပီး။ တိုင္းျပည္အာဏာရသူဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို သိသိသာသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ သာျဖစ္ပါ လိမ့္ မယ္။ အာဏာ မရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား (သို႕)  အာဏာရေအာင္မယူႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုတာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ NLD ကို၀င္ျပီး အာဏာရေအာင္ယူျခင္ရင္ ယူ ။ ဒါမွ မဟုတ္လည္း ကိုယ္ တိုင္ပါတီေထာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္က စြန္႕လြတ္ျပီး ေက်ာင္းသား သမဂ ကိုတည္ေထာင္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္သားေခါင္းေဆာင္လိုလို ၊ အမ်ိဳးသား ေရးေခါင္းေဆာင္လိုလို ထာ၀ရ ဟီးရိုးလုပ္ေနရမဲ့ကာလမဟုတ္ ေတာ့ပါ။


ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)2 comments:

Anonymous said...

ဟုတ္တယ္...၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ အသက္အရြယ္ေတြလဲရေနၾကပါျပီ...ေက်ာင္းသားေတြမဟုတ္ၾကေတာ.ပါဘူးးးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြလုပ္ျပီး နိုင္ငံေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားသင္႔ပါျပီ...မဟုတ္ရင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြအားလံုး ေထာင္နန္းစံဘ၀နဲ႔ျပီးသြားၾကမွာပါ...က်ဆံုးသြားတဲ.ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ေရာ..လက္မေထာင္နိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားသင္.ပါတယ္..မဟုတ္ရင္လဲဒၚစုပါတီ၀င္ေတြလို.ပဲေျပာပါ...၈၈ မ်ိဳးဆက္လို.မေျပာပါနဲ......

Anonymous said...

ေထာက္ျပထားတာေလးေတြအရမ္းေကာင္းပါတယ္၊ပါတီထူေထာင္ဖို့ကိုေတာ့စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္၊ဒို့နိုင္ငံမွာပါတီေတြအမ်ားၾကီးပဲ၊အာဏာလိုခ်င္ၾကတာအရမ္းသိသာလြန္းတယ္.တကယ္ဆိုရင္ ၾကံ့/ဖြံံ့၊တစည၊ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ပါတီ၂ခု ေလာက္ရယ္စုစုေပါင္းေလးပါတီေလာက္ဆိုရင္လူျမင္လို့ေကာင္းေသးတယ္.နြားကြဲရင္က်ားဆြဲမယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းလို့မ ရနိုင္ေတာ့ဘူးလား၊တစ္ခုေတာ့ေမးခ်င္တယ္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္မွာလား၊မိမိအာဏာရရွိေရးတိုက္ပြဲ၀င္ၾကမွာလား