Saturday, January 21, 2012

NLD ၏ လုပ္ရပ္က CRPP မွတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒုကၡေတြ႕ေစျပီ

.


NLD ၏ ၂၀၁၀ သပိတ္ေမွာက္ေရး ႏွင့္ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ေရး လမ္းစဥ္အား ယံုၾကည္မိ၍ CRPP မွတိုင္းရင္း သား ေခါင္း ေဆာင္ တစ္သိုက္ (၁၀) ပါးေမွာက္ ေလျပီ။  CRPP ဆိုသည္မွာ NLD ကေလးစားလိုက္နာရမည့္ အဖြဲ႕ သာလွ်င္ျဖစ္၏။ စစ္အစိုးရမွ သေဘာမတူခဲ့သည့္တိုင္ CRPP ဆိုသည္မွာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီျဖစ္ သည့္အတြက္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ အဆင့္ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

NLD ႏွင့္ သေဘာတူထား ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက သစၥာရွိရွိ လက္၀ယ္ ပိုက္ခဲ့၏။ NLD ပါတီမွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုသည့္အခါ CRPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေသာ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္မလာခဲ့ပါ။ NLD ပါတီတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ အသိေပးရံုသာ ရွိခဲ့၏။

NLD လုပ္သမွ် ေစတနာ အမွား ဟူ၍ ေတာ့လက္မခံႏိုင္ပါ။ ယခုေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီၾကီး ၄ ခု ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သတင္းထြက္လာ၏။ CRPP အဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တစ္ခုခုေတာ့ ေျပာပါဟု NLD အား ေတာင္းဆိုလိုသည္။ CRPP တြင္ ပါ၀င္ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ ကုန္ျပီ။ သူတို႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ၀င္ရန္ မစြမ္း သာေတာ့ပါ။ NLD ကလည္း ရွိသမွ် ၄၈ ေနရာစလံုး ၀င္ဖို႕ လ်ာထား ျပီး ေလျပီ။ အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး လက္တြဲခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကို သစၥာေဖါက္ခဲ့၏။ CRPP ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္း သားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ (သို႕) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေစရန္ ဘာမွ် မလုပ္ေတာ့ပါ။ မိမိအာဏာရေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေန ေလျပီ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အာဏာရ ေအာင္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က အာဏာရခဲ့ေသာ မိမိ၏ မဟာမိတ္ကိုလည္း လွည့္ၾကည့္ရေပမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အရွိန္က ၾကီးမားလြန္းသည္ျဖစ္၍ CRPP မွတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း NLD ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ မေျပာရဲမဆိုရဲျဖစ္ရ သည္

NLD ပါတီ သည္ မဟာမိတ္ကို သစၥာေဖါက္တတ္သည္ျဖစ္၍ လက္တြဲ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သာျဖစ္ပါ၏။

NLD ပါတီအတြက္ကေတာ့ ဘာလုပ္လုပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အရွိန္ျဖင့္  လူထုေထာက္ခံမႈရေနသည္ ျဖစ္၍ အဆင္ေျပေန၏။အျခား ေသာပါတီမ်ား အ တြက္ကေတာ့ ထိုသို႕မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူအတြက္ ဘာမွ် လုပ္မေပး ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္၏ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၍ မရပါ။ ယခုေတာ့ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမွ ေရွ႕မွီေနာက္ မွီ လူၾကီးမ်ား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား တို႕အတြက္ဘာမွ်လုပ္မေပးႏိုင္ျဖစ္ရျပီ။ ေရွ႕မွီေနာက္မွီ လူၾကီးမ်ား မွာ သက္ဆိုင္သူမ်ား အတြက္ အဖိုးတန္မ်ားျဖစ္ၾက၏။

CRPP မွတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာမွသာလွ်င္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မသက္မသာျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ့ရ၏။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရဲ၀ံ့စြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္သည္။

NLD ပါတီ မွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ တိုင္းရင္း သားနယ္ေျမမ်ားတြင္ NLD အားမဲမထဲ့ၾကရန္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္။ သို႕မဟုတ္ပါကလည္း တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား တြင္ NLD မွ အမတ္ေလာင္းမ်ား ကိုျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ NLD ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဗမာေတြသစၥာေဖါက္သည္ဟု အေျပာ ခံရလွ်င္ NLD မွ အဖိုးအိုတစ္သိုက္မွာ သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား ရွိဖို႕လို၏။ မူ၀ါဒမ်ားကို ညွိႏႈိင္း ရာတြင္လည္း ရလာဒ္မ်ား အေပၚ သစၥာရွိဖို႕လို၏။ NLD မွေျပာ ေသာ ဒုတိယ ပင္လံုဆိုသည္ မွာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ အသံေကာင္း ဟစ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ျပီျဖစ္၏။ ေစတနာရင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ အစိုးရအား တိုင္းရင္း သားအေရးဘန္းျပ၍ အၾကပ္ကိုင္ျခင္းသာျဖစ္၏။


ေအာက္တြင္ (မဇၥ်ိမ) သတင္းဌာန၏ တင္ျပခ်က္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာ ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ျပပါ၏။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား သိသာရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ CRPP ဟုဆိုလွ်င္ပင္ မသိၾက၍ျဖစ္ ပါသည္။


ေကာင္းျမတ္သူ(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

 

 

 

အဖ်က္သိမ္းခံ တိုင္းရင္းသား ပါတီႀကီး ေလးခု မွတ္ပံုတင္ရန္ရွိ


အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထင္ရွားသည့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီႀကီး ေလးခုက လူထုအေရးကို တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း ၎ပါတီမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD၊ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MNDF ႏွင့္ ဇိုမီး အမ်ဳိးသား ကြန္ကရက္ ZNC တို႔က ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တညီတည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ SNLD ပါတီမွာ ၂၀၁၀ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရၿပီး က်န္ပါတီ သံုးခုမွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ လက္ထက္ကတည္းက ဖ်က္သိမ္း ခံထားရသည့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ေနခဲ့ၾကသည့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည္။

“ပထမ ဦးစားေပး အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ဥကၠဌ (ဦးခြန္ထြန္းဦး) နဲ႔ အတြင္းေရးမႉး (ဦးစိုင္းညႊန္႔တင္) တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြကို လံုးပန္းေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပါတီ ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေဝး လုပ္ေနပါတယ္။ တင္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ မ်ားပါတယ္” SNLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္အေရြးခံရန္္ မေသခ်ာေသးဟု ဆိုသည္။

SNLD သည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ကာ တႏိုင္ငံလံုး၌ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

တတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိထားသည့္ ရခိုင္ ALD က ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ မဟုတ္ေသးဘဲ အမ်ဳိးသားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လယ္သမား အေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း ALD ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာသည္။

“အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္တခ်ဳိ႕ ျပင္ေပးတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ေျပာေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦး တို႔လို႔ မင္းကိုႏိုင္တို႔လို ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုေတြလည္း လြတ္ေျမာက္လာၿပီ ဆိုေတာ့ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အလားတူ မြန္ MNDF ႏွင့္ ဇိုမီး ZNC တို႔ကလည္း ေဖေဖၚဝါရီလ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ၾကရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ဒီလထဲမွာ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ဒါၿပီးရင္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ရွိတယ္။ လတ္တေလာ အေနအထားေတြအရ ၾကားျဖတ္ကိုေတာ့ ဝင္ၿပီးၿပိဳင္ျဖစ္ဖို႔ နည္းပါတယ္” ဟု MNDF ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ေငြသိမ္း က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ကုိ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ဝင္ၿပဳိင္ခဲ့ရာ ငါးေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ZNC ဥကၠ႒ ပူးက်င့္ရွင္းထန္ က “ပါတီက အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ေတာ့ အစည္းအေဝးေတြ မလုပ္ရေသးဘူး။ သူတို႔ဆီက လာတဲ့ အသံေတြအရပဲ ေျပာရတာ။ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရဖို႔ဆိုေတာ့ သူတို႔အားလုံး သေဘာတူ လိမ့္မယ္ထင္တယ္”ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဦးခြန္ထြန္းဦး ေနအိမ္တြင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမတ္မ်ား စုေပါင္းေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ ဦးခြန္ထြန္ဦးက ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ အၾကံျပဳသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၁၁ ပါတီျဖင့္ စုေပါင္းထားေသာ စည္းလံုး ညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ UNA ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္ပုံတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ ပါတီမ်ားကို လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ UNA ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆေနၾကသည္။Committee Representing the People's Parliament [CRPP]          ဧရာ၀တီသတင္း ဌာနမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

By IRRAWADDY Wednesday, January 1, 2003


On Sept 16, 1998, the National League for Democracy (NLD) formed the Committee Representing the People's Parliament (CRPP,) after the State Peace and Development Council (SPDC) failed to respond to renewed calls to recognize the results of the 1990 elections. The committee was chaired by Aung Shwe and had ten positions. The committee was supported by 251 parliament members, including MPs from other parties. The CRPP annulled all laws promulgated since Sept 18, 1998 and called for the release of all political prisoners. Dr Saw Mra Aung, 83, chairman of the Arakan League for Democracy (ALD) and MP-elect from Arakan State, was elected as the People's Parliament president by CRPP. The SPDC immediately responded by arresting 110 NLD MPs and officials, including Dr Saw Mra Aung, who was detained from September 1998 to June 14, 2001. By the end of 1998, the SPDC had shut down 43 NLD offices, and has insisted on the dissolution of the CRPP as a pre-condition for the resumption of talks with the opposition. On Oct 23, 2002 the CRPP expanded its membership from 10 to 13 with new members representing three leaders from ethnic groups.
No.
Name
Date of Birth
Duty
Party
Constituency
Remark
1
Aung Shwe
July 19, 1918
Chairperson
NLD
Chairperson, MP
Mayangone Township 1, Rangoon Division
In 1990 he became the chairperson of the NLD after Aung San Suu Kyi, Kyi Maung and Tin Oo were placed in detention. He was under house arrest from September 2000 to August 2001.
2
Than Tun
1921
Secretary
NLD
Member of NLD Central Executive Committee, MP
Taungtha Township 2, Mandalay Division
A member of the Myingyan Student Union between 1937 and 1941, he was elected to the Constituent Assembly in 1947 and later became a Member of Parliament and a Parliamentary Secretary.
3
Aye Thar Aung
N/A
Secretary

ALD and UNLD
Member of Secretariats
(Not Member of Parliament)
He represents the ALD. He was imprisoned in the 1970s due to his political activities. On April 24, 2000 he was arrested and sentenced to 21 years, but was released on Aug 16, 2002 because of his deteriorting health.
4
Aung San Suu Kyi
June 19, 1945
Member
NLD
General Secretary
(Not Member of Parliament)
She was under house arrest between 1989 and 1995. She became secretary of the CRPP after Aye Thar Aung was arrested. She was under house arrest from Sept 22, 2000 to May 6, 2002 for the second time. After Aye Tha Aung's release, she stepped down and returned the position to him.
5.
Tin Oo, Gen.(Retd.)
1927
Member
NLD
Deputy Chairperson
(Not Member of Parliament)
He was defence minister from 1974 to 1976. He was dismissed and imprisoned when authorities accused him of being involved in an attempted coup. He was put under house arrest on July 29, 1989, and on Dec 22, 1989 he was imprisoned for three years. He was under house arrest from September 2000 to August 2001.
6.
Lwin, Col.(Retd.)
Sept 22, 1924
Member
NLD
Secretary, MP
Thongwa Township 1, Rangoon Division
He is a former NLD party treasurer and was also the deputy prime minister during the BSPP rule. He has been a spokesperson for the NLD since Aung Shwe, Tin Oo and Aung San Suu Kyi were placed under house arrest in September 2000.
7.
Hla Pe
Jan 19, 1927
Member
NLD
Member of Central Executive Committee, MP

Mawlamyine Gyunn Township 1, Irrawaddy Division
He is head of the NLD Irrawaddy Division. On March 26, 1991 he became a Central Executive Committee member after Aung San Suu Kyi, Kyi Maung and Tin Oo were placed in detention.
8.
Lun Tin, Col.(Retd.)
Feb 1, 1921
Member
NLD
Member of Central Executive Committee, MP
Moulmein 1, Mon State
He joined the NLD after the junta's coup in September 1988. On Oct 9, 1996 he was appointed a member of Central Executive Committee and is responsible for Mon State.
9.
Nyunt Wai
Nov 14, 1926
Member
NLD
Member of Central Executive Committee, MP
Taungoo 2, Pegu Division

On 26 March 1991 following the arrests of Aung San Suu Kyi and Tin Oo, he was appointed treasurer of the Central Executive Comittee of the NLD. On 8 Oct 1995 he was placed in charge of the NLD Pegu Division.
10.
Soe Myint (a) Thakhin Soe Myint
Aug 16, 1923
Member
NLD
Member of Central Executive Committee, MP
South Okkalapa Township 1, Rangoon Division
He was the Secretary of Myaungmya Township, of the Dobama Asiayone (We Burmese Association) a pro-independence, anti-Japanese organization. He was the Regiment Commander of the BDA.
11.
Nai Tun Thein
Nov 30, 1917
Member
MNDF
Chairperson, MP
Thanbyuzayat 2, Mon State
He represents the MNDF and was formerly its chairperson. He was detained for six years in the 1960s due to his political activities.
12.
Khun Htun Oo
1943
Member
SNLD
Chairperson, MP
Hsipaw 1, Shan State
He represents the SNLD. He was an assistant to the Indonesian military attache from 1967 to 1977.
13.
Cin Sian Thang
April 16, 1938
Member
ZNC
Chairperson, MP
Tiddim 2, Chin State
He represents the ZNC. He was detained for two years in 1972 due to his critical advice of the BSPP.
Acronyms :
ALD = Arakan League for Democracy
BDA = Burma Defense Army
BIA = Burma Independence Army
BSPP = Burma Socialist Program Party
MNDF = Mon National Democratic Front
MP = Member of Parliament
NLD = National League for Democracy
PBF = Patriotic Burmese Force
POCL = Patriotic Old Comrades League
SNLD = Shan National League for Democracy
ZNC = Zomi National Congress

1 comment:

Anonymous said...

CRPP ဆိုတာ ဟန္ေဆာင္ဂိုဏ္း..လြမ္းမေနပါနဲ ့..။

ျဖိဳးမင္းသိန္း ကို ေကာင္းျမင့္ထြဋ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစခ်င္ပါသည္။

NLD သည္ လူထုဦးေဆာင္ပါတီ မဟုတ္ပါ။

သတၱိရွိလွ်င္...၈၈ တို ့ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ႀကပါ။
လမ္းေပၚက ႏိုင္ငံေရးကို စြန္ ့ႀကရမယ့္ အရြယ္ေတြေတာင္လြန္ေနႀကပါျပီ..။

သင့္ကို တိုင္းျပည္က ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ ေမးေနရမယ့္
အခ်ိန္မ်ိဳးမဟုတ္..သင္ကတိုင္းျပည္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ..ေျဖရမယ့္ကာလမ်ိဳးပဲ..ျဖစ္သည္။
( JFK စကားျဖစ္၏ )