Monday, January 9, 2012

ၾသစေတးလွ် ႏိုင္ငံမွ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈရုပ္သိမ္းျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွၾကိဳဆို

..


စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈဟာ တိုင္းျပည္အင္မတန္နစ္နာပါတယ္။ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈကို ႏိုင္ငံတကာက သူတို႕သေဘာနဲ႕သူတို႕လုပ္တာပါ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မလုပ္ခိုင္းဘာဘူး အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဆိုပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈေတြ ေပၚေပါက္လာေစ ဖို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက LOBBY လုပ္ခဲ့ရတာပါ။

တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္ ဘယ္လိုပဲ LOBBY လုပ္လုပ္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြက လက္ခံမွျဖစ္တာပါ။ စီးပြားပိတ္ ဆို႕ေလာက္ေအာင္ လည္း ဆိုးရြားးတဲ့လူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ သိသာထင္ရွားဖို႕ လည္း လို အပ္ ပါ ေသးတယ္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာသိမ္းေတာ့ လူေပါင္းမ်ားစြာေသျပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း တစ္ႏိုင္ငံ လံုးမွာ (၇၀၀၀ ) ေလာက္ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႕  ေက်ာင္း သားမ်ားစြာတို. ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈဆိုတာ အဲဒီ ေခတ္အခါက ျဖစ္မ လာခဲ့ပါဘူး။

သိသာတဲ့ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈေတြဟာ ျမန္မာေတြ အေမရိကမွာ LOBBY လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာစတင္ခဲ့တာ ပါ။ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈဟာ တိုင္းျပည္ကို ထိခိုက္နစ္နာေပမဲ့။ စစ္အာဏာရွင္ကို ဖိအားေပးႏိုင္တဲ့နည္းေတြထဲက အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လို႕ ျပည္သူရဲ့ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး SANCTION ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ရတာပါ။ ျပည္သူကို စေတးျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ရတယ္ဆိုတာ ေရရွည္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ တဲ့ အတြက္ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႕ၾကာရွည္မယ္ဆိုရင္ နည္းနာ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမယ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပါတီအေနနဲ႕ကေတာ့ ျပည္သူကို စေတးျပီး SANCTION ကို ေရရွည္ ဆြဲမထားသင့္ဘူးလို႕ယူဆ ခဲ့ျပီး စီးပြားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ဖို႕ ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူအမ်ားဟာ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈကိုဖြင့္လွစ္ဖို႕ ဆႏၵေပးသင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈဟာ သူ႕ေခတ္သူ႕အခါ မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက LOBBY လုပ္လို႕ျဖစ္လာတဲ့ အရာပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား နဲ႕ ျပည္သူအမ်ားစုက စီးပြားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ဖို႕ ေတာင္းဆိုပါမွ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္မွာပါ။

ႏိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၄ သန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈေတြျပန္ဖြင့္ပါမွ ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ၾကာမွ ျမန္မာေတြ အားလံုး အိမ္ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားနဲ႕လယ္ထြန္ ရတာလည္း အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႕ မနဲလုပ္ရမွာပါ။ 
ယခု ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာမွာ စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြမွာ ၀င္ေရာက္ဆႏၵျပဳၾကဖို႕ ဖိတ္ ေခၚအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႕ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။


..

Australia eases Myanmar sanctions


SYDNEY — Australia said on Monday it would scale back sanctions against Myanmar in recognition of steps taken by the formerly isolated military regime towards democracy and greater regional engagement.

Foreign Minister Kevin Rudd said Canberra was revising down its sanctions list to remove ex-ministers who had left politics and tourism officials, and members of the new government would "not be listed at this time".

"We hope positive developments, such as the increased participation of opposition parties in the political process, the release of around 220 political prisoners and new labour laws that will legalise trade unions will continue," Rudd said in a statement.

"In this context we will keep our approach to sanctions under review."

Australia applies financial and travel restrictions to certain individuals and there is a blanket arms embargo to Myanmar which Rudd said "will remain."

Myanmar's military rulers held rare elections in 2010 and later nominally handed over power to civilians, with outright army rule ending in March.

President Thein Sein -- a former junta general -- has surprised observers by holding talks with democracy icon Aung San Suu Kyi, suspending an unpopular Chinese-backed dam project and attempting to negotiate ceasefires with ethnic rebel groups.

Myanmar has so far failed to meet expectations on the release of political prisoners -- a key demand by Western nations that back tough sanctions against the regime -- but Rudd said it had taken a "number of important steps".

"There is much progress still to be made in Burma and Australia continues to urge the release of all political prisoners, free and fair by-elections and the peaceful resolution of ethnic conflicts," said Rudd, using the nation's former name.

No comments: